Uitgelicht

Snoeiwerken kerkhofhaag

Onze technische groendienst is samen met de collega’s van Westlandia begonnen met het insnoeien van de hagen rond de begraafplaatsen van Reningelst, Haringe, Watou, Sint-Jan ter Biezen en Proven

Deze hagen waren door de jaren heen heel breed en hoog uitgegroeid. We brengen ze nu terug op hun oorspronkelijke hoogte. Zo krijgen de hagen en de onderste takken meer licht en groeien de hagen weer mooi dicht.

Het periodiek onderhoud kan ook vlotter, veiliger en ergonomischer gebeuren.

Door de hagen nu al in te snoeien, ontstaan er na de rustperiode van komende winter nieuwe takken uit de knoppen. Tegen de volgende groeiperiode zullen de hagen er weer voller uitzien.

Uitgelicht

Inhuldiging Mézières-en-Brenneplein

In 1985 gaat de verbroedering tussen Watou en Mézières-en-Brenne van start. In 2013 wordt een deel van het bufferbekken omgedoopt tot het ‘Brennepark’. In 2014 wordt er een replica van een Bonde geplaatst als blijvende herinnering aan de jumelage. In 2020 beslist het schepencollege om de ganse zone tussen de Douvieweg, Brennepark en school te herdopen tot Mézières-en-Brenneplein. Samen met een delegatie uit Mézières wordt het plein op zaterdag 17 september 2022 officieel ingehuldigd door de burgemeester en het plaatselijk verbroederingscomité. Op naar 40 jaar verbroedering! Foto’s Miranda Labaere.

In de marge van dit evenement bracht burgemeester Jean-Louis Camus van Mézières een bezoekje aan Michel Russe in Poperinge.

Watou in de pers: Huis van de Dichter

In het Huis van de Dichter, de schrijfresidentie in Watou, trekken deze week klimaatdichters Monique Bol en Daniel Billiet in. De twee vonden elkaar tijdens een briefschrijfproject en dragen in hun werk hun bezorgdheid over het klimaat uit. In Watou werken ze samen.

Monique Bol uit Hoogstraten is klimaatdichter. Eind 2021 debuteerde ze met haar bundel ‘Er liggen twee holtes op je kussen’. Ze won poëziewedstrijden in Ronse en Sint-Truiden en behaalde met een gedicht de top 100 bij de Prijs der Poëzie.

Gerrit Komrij

Daniel Billiet was redactiesecretaris van het tijdschrift YANG en poëzierecensent voor KNACK. De poëziekritiek plaatste hem samen met Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Roel Van Londersele en anderen bij de nieuwromantici. Hij richtte mee Poëziekrant op en later ook het Poëziecentrum. Billiet publiceerde een tiental succesvolle dichtbundels. Zijn werk werd opgenomen in zowat alle grote bloemlezingen. Voor het onbetwiste standaardwerk De Nederlandse Kinder- en Jeugdpoëzie in 1000 en enige gedichten’ koos Gerrit Komrij zeven gedichten van zijn hand. Hij is daarmee de meest geselecteerde jeugddichter in Vlaanderen.

Monique Bol en Daniel Billiet werden in een briefschrijfproject van de klimaatdichters werden Daniel Billiet en Monique Bol toevallig aan elkaar gekoppeld. Algauw begon een levendige correspondentie tussen de twee via handgeschreven brieven. Samen met de brieven stuurden ze elkaar gedichten die voorzien waren van de nodige feedback.

Voor dichters en lezers

Deze week werken ze samen tijdens hun verblijf in het Huis van de Dichter in Watou. In het Huis maken ze een samenhangend geheel, voor dichters, taalliefhebbers en lezers die het klimaat een warm hart toedragen. “We willen onze bezorgdheid voor het klimaat verder uitdragen”, klinkt het.

Bron: HLN 23 september 2022

Koekjes en meer…

Graag bestellen vóór 5 oktober…warm aanbevolen!

Ook dit jaar organiseert de ouderraad haar traditionele koekenverkoop. We kozen deze keer voor een andere leverancier (wafeltjes.be) en breiden ons aanbod wat uit. De opbrengst van onze koekjesverkoop komt alle kleuters en leerlingen van onze school ten goede: betalen van het vervoer voor leeruitstappen, opfrissen van de klassen, aankoop van nieuw speelgoed, …
We bieden onderstaand aan:
Vanille wafels 700g
In bulk verpakt
€7/doos
Chocopasta (450g)
€5,50/pot
Vanille wafels met
chocolade 700g
In bulk verpakt
€7/doos
Schilfertruffels
melk (200g)
€5/doos
Wafelmix 700g
6 vanille, 6 chocolade,
2×3 parijse galet, 2×3
parijse galet choco
7,50/doos
Zeevruchten (250g)
€5,50/doos
Frangipane 700g
In bulk verpakt
€7/doos
Studentenhaver (200g)
€5,50/doos
Carré confituur 700g
In bulk verpakt
€7/doos
Snoepzak (200g)
€3,50/zak
Alle praktische info op een rij:
– Bestellen kan tot en met woensdag 5 oktober door
o Onderstaand strookje af te geven op school of
o Via ouderraad.dewaaierwatou@gmail.com
– Betaling gebeurt via
o Overschrijving op de rekening van de ouderraad BE81 7380 2062 2424 met als
mededeling “Koekjesverkoop, naam leerling, aantal dozen” of Cash geld af te geven op school in een gesloten omslag met je naam erop vermeld.
– Vragen? Meer info nodig?
o Mail naar ouderraad.dewaaierwatou@gmail.com of
o Bel naar 0476/611 233 (Carmen)
– Levering: gebeurt in de tweede helft van oktober, meer info volg

Chauffeurs gezocht

Wist je dat Nestor Poperinge op heel wat vrijwilligers kan rekenen voor de vervoersdienst? Zij zorgen ervoor dat mensen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer geen afspraken missen.

💪 Om de chauffeursploeg te versterken zoekt Nestor extra vrijwilligers.

Ben jij graag op de baan? Ga de uitdaging als vrijwilliger-chauffeur bij Nestor aan 👊

Neem contact op via nestor@poperinge.be of 057 46 96 02.

Parochieblad van 24 sept. tem 2 okt. 2022

Abele
Zaterdag 24 september: 18.00u. H.Mis ter ere van Sint Christoffel
Zaterdag 01 oktober: 18.00u. H.Mis voor overleden echtgenoot

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 25 september: 09.30u. H.Mis voor E.H. Cyriel Moeyaert
Dinsdag 27 september: 08.30u. H.Mis ter ere van de H.Antonius
Donderdag 29 september: 08.30u. H.Mis ter ere van O.L.V.
Zondag 2 oktober: 09.30u. gebedsdienst

Watou
Zondag 25 september: 09.30u gebedsdienst
Maandag 26 september: 08.00u. H.Mis voor bijzondere intentie
Woensdag 28 september: 08.00u. H.Mis voor overleden vader MK
Vrijdag 30 september: 18.00u. H.Mis voor bijzondere intentie
Zondag 2 oktober: 09.30u KERMISZONDAG Hoogmis

Valse e-mails

Ook last van die stroom valse mails? Stuur ze onaangeroerd naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze!

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft gisteren gewaarschuwd over een campagne van valse e-mails over onbetaalde verkeersboetes. Ga in geen geval over tot betaling, het gaat hier over een fraude.

(Deze mails hebben alle schijn officieel te zijn: usurpatie van logo’s, e-mailadres van FOD Financiën, enz.)

schermafname fraude valse pv

Trap niet in de val!

Leer valse berichten herkennen.

Doe nu de phishingtest en laat je nooit meer vangen!

Wat te doen?

  • Klik niet op een link in een verdacht bericht, open de bijlages niet en download geen applicaties als daar om gevraagd wordt.
  • Verdachte e-mails kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.
  • Verdachte sms’jes kan je ook doorsturen. Maak een screenshot en verstuur die naar verdacht@safeonweb.be. De inhoud wordt dan automatisch verwerkt.

Heb je op een verdachte link geklikt?

  • Als je wel geklikt hebt, vul de velden verder niet in en breek elke interactie af.
  • Geef NOOIT persoonlijke codes door.
  • Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.

Ben je opgelicht?

  • Vanaf het moment dat je geld kwijt bent of afgeperst wordt, raden wij aan om een aangifte te doen bij de politie. Een aangifte doe je bij de lokale politie van je woonplaats.  
  • Contacteer je bank en/of Card Stop op 078 170 170 als je bankgegevens hebt doorgeven, er geld van je bankrekening verdwijnt of als je geld hebt overgemaakt aan een oplichter. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden.

De belangrijkste verkeersregels in een schoolomgeving

Rrrrrring! Daar gaat de schoolbel weer. Bij het begin van een nieuw schooljaar is het goed om de belangrijkste verkeersregels die in een schoolomgeving kunnen voorkomen nog even in acht te nemen. VAB-Rijschool somt ze op.

Bestuurders moeten altijd voorzichtig zijn voor kinderen in het verkeer en zeker in de buurt van scholen. Dat geldt extra tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen gaan na lange tijd weer de baan op en sommigen doen dat voor de eerste keer. Wees daarom anticiperend. Het is de taak van bestuurders om te beseffen dat kinderen onervaren verkeersdeelnemers zijn en dus soms onverwachte bewegingen maken, net zoals het de taak is van ouders om te wijzen op regels en gevaren. Met wederzijds respect zorgen we voor een veilige schoolomgeving!

Zone 30 schoolomgeving

In de buurt van een school wordt de snelheid van het doorgaand verkeer afgeremd om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen. Daarom werd de ‘zone 30 schoolomgeving’ ingevoerd. Het begin van deze zone wordt aangegeven met een zonebord en een bord dat waarschuwt voor de aanwezigheid van kinderen. De zone blijft geldig tot een ander bord het einde aangeeft. De maximumsnelheid blijft gelden in de hele zone er vervalt niet bij het eerstvolgende kruispunt. De zone 30 geldt altijd, dus ook buiten de schooluren en tijdens weekends en schoolvakanties. Er is één uitzondering: het elektronische zonebord. Wanneer dat niet oplicht, geldt de zone niet. Sommige scholen liggen in een fietsstraat. Daar gelden nog extra regels.

Voetgangers hebben altijd voorrang aan het zebrapad

In een ‘zone 30 schoolomgeving’ ligt vaak ook een zebrapad, in de wegcode omschreven als ‘een oversteekplaats voor voetgangers’. Het is belangrijk om weten dat voetgangers die aanstalten maken om het zebrapad te gebruiken of zich al op het zebrapad bevinden voorrang hebben. Een fietser die is afgestapt en de fiets aan de hand houdt, wordt ook aanzien als een voetganger en heeft dus ook voorrang. Wie al fietsend oversteekt aan een zebrapad heeft geen voorrang. Een fietser die een oversteekplaats voor fietsers gebruikt, heeft pas voorrang wanneer hij zich al op de oversteekplaats bevindt.

Afstand houden en extra uitkijken

Bestuurders die fietsers of voetgangers voorbijsteken of inhalen moeten altijd 1,5 meter afstand houden buiten de bebouwde kom en 1 meter binnen de bebouwde kom. Dat geldt dus ook wanneer de fietser of voetganger zich op een fietspad of voetpad bevindt. Wie z’n auto net geparkeerd heeft moet bij het openen van het portier ook extra aandachtig zijn voor fietsers of voetgangers. Goed in de spiegels en over de schouder kijken dus. Daarbij open je best het portier met de zogenaamde ‘dutch reach’ waarbij je de deur open doet met de hand die het verst van het portier is. Zo kijk je automatisch al een beetje over je schouder. Bij het afslaan moet je ook altijd aandacht hebben voor andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Het bekende links-rechts-links kijken is altijd belangrijk. Denk eraan dat sommige fietspaden voor beide rijrichtingen gebruikt worden. Wees je ook bewust van de aanwezigheid van een dode hoek.

Fiets- en voetpaden zijn heilig

Wie z’n kroost met de auto naar school brengt moet er goed op letten dat de wagen altijd reglementair geparkeerd wordt. De kinderen snel laten uitstappen doe je niet op een fiets- of voetpad. Daarop stilstaan of parkeren is namelijk verboden. Hetzelfde geldt voor een zebrapad. Ook stilstaan of parkeren op de rijbaan is verboden in de eerste vijf meter voor een zebrapad.

Gemachtigd opzichter

Aan zebrapaden ter hoogte van een school staan vaak gemachtigde opzichters. Zij zijn bevoegd om groepen kinderen veilig te laten oversteken en hebben daarvoor een opleiding gevolgd. Ze moeten een zwart/geel/rode armband dragen en een rond rood/wit verkeersbord bij zich hebben. Het zijn geen bevoegde personen en kunnen dus geen bevelen geven, geen verkeer regelen en geen bekeuringen uitschrijven. Wel mogen ze overtredingen aangeven bij de politie. Gemachtigde opzichters mogen wel aanwijzingen geven die je als bestuurder moét opvolgen.

Wanatou – St.Bernardus

Brouwerij St.Bernardus pakt uit met een goedgevuld herfstprogramma. Naast een exclusief reünieconcert van The Boondocks is er ook een live podcast van ‘Nerdland’ en ‘Welcome to the AA’. In die laatste wordt Karl Vannieuwkerke de centrale gast. In de bekende brouwerij in Watou is er in de zomer altijd leven in de euh… brouwerij. Maar ook de herfst is goedgevuld, dankzij hun programma WANATOU. Eind oktober organiseren ze een reünieconcert van The Boondocks, in samenwerking met Belpop Bonanza. De tickets gingen zo vlot de deur uit dat er een tweede concert werd georganiseerd. Naast een quiz, bier- en foodparing en vinylhappening mikt Brouwerij St.Bernardus op een jong publiek. Zo is de live podcastopname van Nerdland op zondag 6 november helemaal uitverkocht. Ook de tickets voor de live opname van de populaire podcast Welcome to the AA met Alex Agnew en Andries Beckers gaan vlot de deur uit. Dat gaat ongetwijfeld nog wat sneller straks, want nu wordt ook Karl Vannieuwkerke aangekondigd als centrale gast.

“Gastheren Alex Agnew en Andries Beckers zullen in deze live talkshow eens de rollen omkeren en Karl wordt gast in plaats van gastheer”, aldus Pieter Verdonck, marketing manager bij de brouwerij. “Hij zal er niet enkel het relaas vertellen van zijn loopbaan maar ongetwijfeld ook veel anekdotes, zowel van achter de schermen bij ‘Vive Le Vélo’ als vanuit de buik van het peloton. Hij voetbalde bij de jeugd van KVK Ieper, woont nog steeds in Diksmuide en is verzot op de geschiedenis van de Westhoek. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek dus.”

Opvallend: niet alleen West-Vlamingen vinden de weg naar Watou. “We zijn blij te merken dat zowel voor de live podcast van ‘Nerdland’ als van ‘Welcome To The AA’ tickets werden gekocht vanuit alle Vlaamse provincies. Op die manier geven we een extra impuls aan het toerisme in de Westhoek tijdens de herfst.”

Tickets en info: www.sintbernardus.be/nl/wanatou.

Bron: KW 5 september 2022

Hoeve Palingstraat

De restauratie van de eeuwenoude hoeve in de Palingstraat, één van de oudste van de Westhoek, nadert zijn voltooiing. Zondag laatst mocht het publiek tgv de monumentendag een kijkje nemen op het terrein. De afwerking binnen en buiten is voorzien voor het voorjaar 2023.

toestand 1989
toestand 2014
toestand augustus 2022
toestand augustus 2022
toestand augustus 2022
toestand augustus 2022

Parochieblad van 17 t.e.m. 25 sept. 2022

Abele
Zaterdag 17 september: 18.00u. H.Mis voor overleden ouders (V.S.)
Zaterdag 24 september: 18.00u. H. Mis ter ere van Sint Christoffel

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 18 september: 09.30u. Gebedsdienst
Dinsdag 20 september: 08.30u. H.Mis voor overledenen
Donderdag 22 september: 08.30u. H.Mis ter ere van O.L.V.
Zondag 25 september: 09.30u. Hoogmis

Watou
Zondag 18 september: 09.30u Hoogmis
Maandag 19 september: 08.00u. H.Mis ter ere van O.L.V.
Woensdag 21 september: 08.00u. H.Mis voor bijzondere intentie
Vrijdag 23 september: 18.00u. H.Mis voor overledenen
Zondag 25 september: 09.30u gebedsdienst

Buurtbres

Ook in Watou starten we in oktober met de 80+ verjaardagsbijeenkomsten. Vorige week ging het infomoment door en hiervoor mochten we enkele enthousiastelingen ontvangen. 😃

Hoe gaat dit nu juist in z’n werk?

We nemen telkens de jarigen van 3 maanden samen en organiseren een verjaardagsbijeenkomst in het midden van die 3 maanden. 🎉

De jarigen worden persoonlijk uitgenodigd door onze enthousiaste helpers. Niet alleen jarigen van Watou, maar ook van Abele en Sint-Jan-Ter-Biezen worden uitgenodigd voor het feest.

Wie weet, tot binnenkort!

👏 Alvast een dikke merci aan de geëngageerde mensen die hieraan willen meehelpen!