Vaccinatie gepland in Poperinge

Lokale besturen moeten tegen 15 januari locaties voorstellen die ze als vaccinatiecentrum kunnen inrichten. Per eerstelijnszone mogen er maximum twee centra zijn. In de Eerstelijnszone Westhoek zijn dat Ieper en Poperinge. Stad Poperinge kiest voor sporthal 2 langs de Ouderdomseweg.

Binnenkort vind je alle info over het vaccinatiecentrum via https://www.poperinge.be/vaccinatiecentrum. Stad Poperinge werkt samen met de zorgraad van de Eerstelijnszone Westhoek en alle steden en gemeenten van de zone voor de praktische organisatie.

Binnenkort volgt een oproep naar vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum!

Parochieblad van 16 tot 24 januari

Abele

Zaterdag 16 januari: 18.00u. H. Mis voor overleden vader (DC)

Zaterdag: 23 januari: 18.00u. H. Mis voor overleden ouders, zus, broer en schoonzus

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 17 januari: 10.15u. OPENING VAN DE NOVENE TER ERE VAN DE H. ANTONIUS. H.MIS TER ERE VAN DE H.ANTONIUS ( wegens corona mag er geen zegen zijn)

Maandag 18 januari: 10.00u. TOONTJEMAANDAG H.Mis ter ere van de H.Antonius

Dinsdag 19 januari: 09.00u. 3° dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Woensdag 20 januari: 09.00u. 4° dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Donderdag 21 januari: 09.00u. 5°dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Vrijdag 22 januari: 09.00u. 6°dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Zaterdag 23 januari: 09.00u. 7°dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Zondag 24 januari: 10.15u. 8° dag van de novene H.Mis ter ere van de H.Antonius

Watou

Zondag 17 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 18 januari: 08.00u. GEEN H.MIS IN WATOU WEGENS NOVENE TER ERE VAN DE H.ANTONIUS

Woensdag 20 januari: 08.00u. GEEN H.MIS IN WATOU WEGENS NOVENE TER ERE VAN DE H.ANTONIUS

Vrijdag 22 januari:17.30u. GEEN H.MIS IN WATOU WEGENS NOVENE TER ERE VAN DE H.ANTONIUS

Zondag 24 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

Parochieblad van 10 tot 17 januari

Abele

GEEN VIERINGEN tot nader bericht

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 10 januari:10.15u. H. Mis voor overleden ouders

Dinsdag 12 januari: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie

Donderdag 14 januari: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie

Zondag 17 januari: 10.15u.OPENING VAN DE NOVENE TER ERE VAN DE H ANTONIUS. H. MIS TER ERE VAN DE H ANTONIUS ( O.M.W. CORONA MAG ER GEEN ZEGEN ZIJN)

Watou 

Zondag 10 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen|11.30u. Doopselviering

Maandag 11 januari: 08.00u. H. Mis voor overledenen

Woensdag 13 januari: 08.00u. H. Mis voor overledenen

Vrijdag 15 januari: 17.30u. H. Mis voor overledenen

Zondag 17 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

Parochieblad van 3 tot 10 januari

Abele

GEEN VIERINGEN tot nader bericht

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 3 januari: 10.30u.  Jaarmis voor EH Areyn en overleden koorleden

Dinsdag 5 januari: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie

Donderdag 7 januari: 08.30u. H. Mis voor overledenen

Zondag 10 januari: 10.15u.H. Mis voor overleden ouders

 Watou

Zondag 3 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 4 januari: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie

Woensdag 6 januari: 08.00u. H. Mis uit dank

Vrijdag 8 januari: 17.30u. H. Mis voor overleden echtgenoot en vader

Zondag 10 januari: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen|11.30u. Doopselviering van Vitalia Crombez

Oproep kerstavond

Donderdag 24 december 2020, kerstavond om 20u zullen op ieder parochie van onze nieuwe federatie (Sint-Bertinus Poperinge) de klokken luiden als teken van verbondenheid met elkaar en als symbolische verwelkoming van het kind Jezus. Laten wij in de mate van het mogelijke met zijn allen naar buiten komen, of bij het raam staan om te applaudisseren en eens te wuiven naar elkaar. Een mooi gebaar van vrede en verbondenheid in deze moeilijke coronatijd. Dank bij voorbaat!

Parochieblad van 20 tot 27 december

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 20 december: 10.30u. Hoogmis voor de parochianen

Dinsdag 22 december: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie

Donderdag 24 december: 08.30u. GEEN MIS WEL IN WATOU OM 17 UUR

Vrijdag 25 december: 10.15u.HOOGDAG VAN KERSTMIS  H. Mis voor de parochianen

Zondag 27 december: 10.15u.hoogmis voor de parochianen

Watou

Zondag 20 december: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 21 december: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie

Woensdag 23 december: 08.00u. H. Mis uit dank

Donderdag 24 december: 17.00u.KERSTVIERING  H. Mis voor de vrede

Vrijdag 25 december: 9.15u. HOOGDAG VAN KERSTMIS  Jaarmis voor Robert Vanacker en echtgenote Jeanne Verstraete, Jean Pierre Vanacker en familie

Zondag 27 december: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen

LET WEL! ER ZIJN SLECHTS 15 MENSEN IN DE KERK TOEGELATEN. TIJDENS DE VIERING WORDT DE DEUR AAN DE KERK DICHT GEDAAN ( NIET GESLOTEN ZOALS VERLEDEN WEEK WERD RONDVERTELD!!!)

Briefje van de pastoor

Beste parochianen,

Bijna 23 jaar geleden – in januari 1997- werd ik door ZEH Pol Mol (+) aangesteld tot pastoor van Sint-Jan-ter-Biezen en Watou. Vanaf begin volgend jaar wordt onze Federatie Poperinge-West opgenomen in de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Dit betekent dat vanaf begin volgend jaar E.H. Miguel Dehondt, pastoor-deken van Poperinge de nieuwe pastoor wordt. Langs deze weg hou ik er sterk aan iedereen van harte te bedanken. Er is heel wat gebeurd op de twee parochies en in de Federatie Poperinge-West. Oprechte dank voor alles!

Foto: © Sabine Allemeersch

Straks word ik meewerkend priester ( geen meeRwerkend: 1 letter meer, maar een wereld van verschil) en ook al ben ik  geen “superfan”  van Poperinge (insiders zullen het wel verstaan) wil ik mij verder sportief inzetten in dienst van God en de mensen. Ik blijf geloven in de kracht van het kleine… dat is de Boodschap van Kerstmis zelfs in corona-tijden.

E.H. Ludo Lepee pastoor Sint-Jan-ter-Biezen en Watou

Blijven volhouden!

Wat zijn de huidige maatregelen?: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Sociale contacten: Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

  • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
  • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
  • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de voormelde bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

  • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Parochienieuws

Vanaf zondag 13 december is het opnieuw mogelijk naar de mis te komen.

In Watou is er mis op zondag om 9.15u, maandag en woensdag om 8 uur en vrijdag om 17.30u

In Sint-Jan-ter-Biezen is er mis op zondag om 10.15u, op dinsdag en donderdag om 8.30u

er zijn echter maar 15 mensen toegelaten…

Indien meer mensen aanwezig zijn worden ze verzocht op een andere dag in de week terug te komen.

met dank voor het begrip

Ludo Lepee pastoor Watou

Pastorale Eenheid St.-Bertinus Poperinge-Vleteren

Met het einde van dit vreemde jaar in zicht komt ook, misschien niet helemaal onverwacht, een formeel einde aan de zelfstandige parochies van de Federatie West. We willen onze pastoor Ludo gelukwensen met zijn eervol ontslag, maar hem ook bedanken omdat hij in Watou blijft als meewerkend priester en zo het parochieleven in stand houdt. Alle details vind je in het artikel hieronder van pastoor-deken Miguel dehondt.

Watouse wandelaars gezocht

Door de aanhoudende coronamaatregelen zijn we massaal weer aan het wandelen en fietsen geslagen. De kleine straatjes werden nog nooit zo veel bewandeld als nu”, zegt schepen Marjan Chapelle (Samen). “Om wat variatie te brengen in de wandelroutes, roepen we op om elkaar te inspireren met eigen uitgestippelde routes. Ben je een krak in het uitstippelen van leuke wandeltochtjes, dan ben jij de wandelambassadeur die we zoeken.”

Aan de wandelambassadeur wordt gevraagd om zijn route in te sturen met een plannetje of een opsomming van de knooppunten, een leuke foto van de route mee te sturen en door te geven waarom die route een aanrader is. “Voel je vrij om de route te maken die je wil, in het centrum of een deelgemeente, buggyvriendelijk of niet, lang of kort. De stad zorgt voor de verspreiding van je route bij andere geïnteresseerden via sociale media.”

De actie kadert in het project ‘Warm in arm’, waarbij inwoners elkaar helpen om de coronaperiode door te komen. Meer info op www.poperinge.be/wandelambassadeurs.

Wereldlichtjesdag

In Watou werden verschillende wandelingen uitgestippeld die je op zondag 13 december tussen 9 en 19 uur met je gezin kan doen. Je start en eindigt aan het Douviehuis, waar je een kaarsje kan aansteken in de binnentuin”, zegt CD&V-schepen Ben Desmyter.

Om 19 uur brengt een muzikant een passende ode bij de aangestoken lichtjes. Door de coronamaatregelen zal dit enkel digitaal te volgen zijn via livestream op de facebookpagina van Wereldlichtjesdag Poperinge.

Ouders die een kindje verloren, kunnen een kaarsje van Wereldlichtjesdag mee naar huis nemen om het daar ook om 19 uur te laten branden.

Dit gebeuren is een samenwerking tussen de stad Poperinge, Tine Top – Praktijk voor rouw en verliesbegeleiding en het Douviehuis. (AHP)

Bron: Krant van West-Vlaanderen 11-12-2020

Thermocar deed zijn ronde

Maandagavond 7 december maakte de thermocar van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een gevelscan van de 750 woningen in Watou (met uitzondering van de kernen St.-Jan-ter_Biezen en Abele). De auto reed 90 kilometer om infroroodfoto’s te nemen om energieverliezen op te sporen. De resultaten mogen we verwachten rond maart 2021.

Watou – Gunther Goudeseune (Habito Woonwinkel), schepen Marjan Chapelle, Jan Daschot (Bewonersplatform) en Jeroen Verbeke (WVI) Foto Michaël Depestele

“Het klimaat- en energievraagstuk is actueler dan ooit. De Europese Unie wil met de Green Deal een versnelling hoger schakelen. In 2030 wil men een reductie realiseren van 55 procent van de broeikasgassen. De uitdaging is enorm en de periode kort”, zei de Poperingse schepen Marjan Chapelle (Samen).

“Met het Leaderproject Energieke Dorpen willen we van de energietransitie een positief verhaal maken en de kansen voor zijn inwoners, bedrijven, lokale handelaars en landbouwers helpen verzilveren. De toekomst en de leefbaarheid van de dorpen ligt ons nauw aan het hart. Want leefbare dorpen zullen ook duurzame dorpen zijn. Met het project zullen we tot eind 2021 extra inspanningen doen om de inwoners van Watou te helpen om energie te besparen of zelf groene energie te produceren. Dit kan zowel individueel als collectief zijn. We staan voor een positieve aanpak van ondersteunen en begeleiden zonder verplichtingen op te leggen. Dit doen we door in te zetten op drie pijlers”, aldus nog de schepen.

Neutraal en correct informeren

Een eerste pijler is de inwoners inzicht geven in hun eigen energiesituatie. Hoe kun je besparen als je niet weet waarop je energie kan besparen. De gevelscan die we werd genomen is hier een mooi voorbeeld van, maar ook de energiemonitoring van het elektriciteitsverbruik in de woning kan een hulp zijn.

Een tweede pijler is de inwoners neutraal en correct informeren en adviseren over de mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken. Er is nog nooit zoveel informatie beschikbaar geweest. Maar toch is het voor de meeste woningeigenaars niet evident om de juiste keuzes te maken. Met een juiste inzet van verschillende experts wil men tegemoet komen aan deze verzuchting.

Een derde en laatste pijler is de inwoners begeleiden en ontzorgen bij het realiseren van energie-investeren. Dit kan door het aanbieden van renovatiebegeleiding of het organiseren van groepsaankopen op maat van het dorp.

“Onze acties proberen we zoveel als mogelijk in dialoog met de inwoners uit te werken en in te zetten. We werken hiervoor actief samen met het bewonersplatform”, aldus Gunther Goudeseune van de Habito Woonwinkel.

Resultaten te bespreken

Uit onze eerdere ervaringen in Proven is het duidelijk dat een dergelijke actie een groot mobiliserend en sensibiliserend effect heeft. Onze inzet stopt niet met het nemen en tonen van de foto. In normale omstandigheden zouden we de inwoners in het voorjaar 2021 samen brengen op infomomenten, thermoparty’s en zitdagen. We vinden het belangrijk om samen met de bewoners de scan en de resultaten te bespreken. Tijdens deze gesprekken helpen we met de juiste interpretatie, geven we aan welke acties ze kunnen nemen en welke premies hiervoor beschikbaar zijn. Maar dit lijkt nu niet meer zo evident. Samen met het bewonersplatform van Watou zullen we bekijken hoe we dit in coronatijden het best kunnen aanpakken”, besloot schepen Marjan Chapelle. (AHP)