Uitgelicht

Energiek dorp

Project Energiek Dorp Watou schiet uit de startblokken. Neem deel aan de enquête!

Watou werd geselecteerd als Energiek Dorp door de stad Poperinge en de Provincie West-Vlaanderen. Het komende jaar gebeuren dan ook extra inspanningen om de inwoners van Watou te helpen om energie te besparen of zelf energie te produceren. Het project werd op 16 september reeds voorgesteld aan een aantal sleutelfiguren in Watou (meer info. www.wijzijnenergiek.be)

Om te weten hoe we de inwoners van Watou best kunnen helpen en welke acties we voor Watou kunnen uitwerken, moeten we eerst zicht krijgen op de energiesituatie van de woningen. Dit doen we door middel van een enquête. Volgende week krijgt elk gezin van Watou (kern Watou en buitengebied) een enquête in de bus. De enquête invullen is kinderspel en duurt slechts enkele minuten.


Ja kan de papieren enquête deponeren in de

 • Mini Market
 • Apotheek Vandewalle-Verrue
 • De bus van OC De Bollaard

Je kan de enquête ook online invullen via www.energiekdorpwatou.be

Wie deelneemt aan de enquête en zijn/haar contactgegevens noteert maakt kans op één van de twintig energiebesparingspakketjes.

Meer info:
Jan Leicher – Provincie West-Vlaanderen – 051 51 94 32 – Jan.Leicher@west-vlaanderen.be

Günther Goudeseune – Stad Poperinge – 057 346 603 – Gunther.Goudeseune@poperinge.be

Parochieblad van 24 okt. tot 1 nov.

Abele

Zaterdag  24 oktober: 18.00u. H. Mis voor Linda Delporte, Camiel Vanneste, Maria Quaghebeur en Andrea Vanexem

Zaterdag  31 oktober: 18.00u. Allerheiligenviering

Maandag 02 november: 11.15u. Allerzielen

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 25 oktober: 10.15u. Hoogmis voor de parochianen

Dinsdag 27 oktober: 08.30u. H. Mis voor overledenen met tientje van de paternoster

Donderdag 29 oktober: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Zondag 1 november: 10.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN Jaarmis voor Andrea Perneel echtgenote van Etienne Depoorter

Watou

Zondag 25 oktober: 09.15u. Jaarmis voor overleden echtgenoot

Maandag 26 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Woensdag 28 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Vrijdag 30 oktober: 18.00u. H. Mis  voor overleden echtgenoot en vader met tientje van de paternoster

Zondag 1 november: 09.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN Jaarmis voor Cecile Vulsteke echtgenote van Roger Neudt.

Bericht voor verenigingen

Best inwoner,

Beste bestuurslid,

We stellen in onze regio een steeds sterker stijgend aantal COVID19-besmettingen vast. Op basis van de gegevens van de Vlaamse Overheid, die wij als lokaal bestuur dagelijks consulteren, valt het op dat de besmettingen zich voordoen in alle leeftijdscategorieën, dus zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen en ook bij de senioren. Bovendien komen de besmettingen verspreid voor over het volledige grondgebied van onze gemeente.

Onrust is echter niet nodig. Alle mensen die positief bevonden zijn, worden zeer snel door de Vlaamse contactonderzoekers gecontacteerd. Zij worden gevraagd om in quarantaine te gaan en/of worden in isolatie geplaatst. Bij iedere contactname verwachten we ieders medewerking. Enkel als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we deze pandemie stoppen.

Mogen we dus ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidszin rekenen als bestuurslid van een vereniging? Het organiseren van activiteiten en evenementen door verenigingen mag blijven doorgaan zolang er geen verdere beperkingen opgelegd worden door de Vlaamse of Federale Overheid. Dit om de deelname aan het maatschappelijke leven, de sociale contacten,… niet opnieuw stil te leggen zoals tijdens de eerste golf.

Bij het organiseren van activiteiten vragen we om de opgelegde protocollen, door de koepelvereniging of het lokaal bestuur, nauwkeurig te overlopen en toe te passen. Uw koepelvereniging of het lokaal bestuur kan hierover bijkomende informatie en advies geven. De belangrijkste zaken die in overweging moeten genomen worden:

 • check of bubbels (max. 1 nauwe contact) kunnen worden gerespecteerd, en of de nodige afstand tot deelnemers bewaard kan worden;
 • vrije toegang of deelname aan de activiteit/het evenement wordt afgeraden. We adviseren om te werken met inschrijvingen vooraf.

Bij een positief geteste persoon binnen de vereniging is het belangrijk dat er duidelijke en eensluidende communicatie volgt naar alle betrokken leden. We vragen de verantwoordelijke bestuurders om een gecentraliseerd advies te bezorgen om zo tegenstrijdige info te vermijden.

Hiervoor consulteert u best het draaiboek van uw koepelvereniging. Indien dit niet voor handen is kan terecht bij de corona-infolijn op het gratis nummer 0800 14 689. Uiteraard kan u ook advies vragen bij een lokale huisarts. Pas daarna stuurt u de centrale communicatie uit.

Omdat wij weten dat er heel wat vragen zijn over de quarantaine, isolatie, hoog- of laagrisicocontact, hebben wij voor u in bijlage nog eens alle info beknopt toegevoegd.

Volgende maatregelen zijn en blijven nog steeds voor iedereen geldig:

 • zorg dat je steeds een mondmasker bij je hebt. Draag deze ook tot je neerzit of als de afstand tot elkaar niet bewaard kan worden,
 • verlucht lokalen en ontsmet oppervlakten na gebruik,
 • was en ontsmet je handen,
 • blijf bij ziekte thuis en contacteer meteen je huisarts.

Heb je bijkomende vragen over de maatregelen, reizen, quarantaine en isolatie? Alle informatie vind je ook eenvoudig terug op https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

Met volgehouden inspanningen kunnen we er samen voor zorgen dat het nemen van extra lokale maatregelen niet nodig wordt. We zullen als stad Poperinge samen met alle actoren de situatie op de voet volgen om indien nodig bij sturen.

Dienst Cultuur|Grote Markt 1|8970 Poperinge|057346688|cultuur@poperinge.be

Bijlage

Hierna volgt de flow wanneer iemand een hoog-risico-contact (= nauw contact) had met een bevestigd COVID19-positieve persoon.

Hoog-risico-contact (of nauw contact)  Laag-risico-contact
Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van < 1,5m (“face to face”) , bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.  Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van < 1,5 m (“face to face) maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).  
Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.  Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken of samen zaten in een wachtkamer.  
Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.  Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van< 1,5m (“face to face”).  
Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.   

Communicanten

Op 11 oktober werd het Heilig Vormsel toegediend aan Camille, Andres, Kato, Jayson, Jaylinn, Bram, Arne, Renéé en Ilse. Wegens een uitbraak van corona in hun school waren Nom, Thor, Camille en Renée er preventief niet bij, zij zullen op 15 november samen het vormsel ontvangen.
Op zondag 20 september deden 6 kinderen hun eerste communie in de Sint-Bavokerk: Seppe, Cassie, Eline, Fiona, Arthur en Bas

Parochieblad van 17 tot 25 okt.

Abele

Zaterdag  17 oktober: 18.00u. H. Mis voor overleden ouders, grootouders en familie

Zaterdag  24 oktober: 18.00u. H. Mis voor Linda Delporte, Camiel Vanneste, Maria Quaghebeur en Andrea Vanexem

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 18 oktober: 10.15u. Jaarmis voor Gerard Ganne en echtgenote Anna Persoon en overleden familie|JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

Dinsdag 20 oktober: 08.30u. H. Mis voor overledenen met tientje van de paternoster

Donderdag 22 oktober: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Zondag 25 oktober: 10.15u. Hoogmis voor de parochianen

 Watou

Zondag 18 oktober: 09.15u.  Hoogmis voor de parochianen|11.30u. Doopselviering van Francis Degroote|12.15u. Doopselviering van Flore Desmet|JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

Maandag 19 oktober: 08.00u. H. Mis uit dank met tientje van de paternoster

Woensdag 21 oktober: 08.00u. H. Mis voor overleden familieleden met tientje van de paternoster

Vrijdag 23 oktober: 18.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot (NV) met tientje van de paternoster

Zondag 25 oktober: 09.15u.  Jaarmis voor overleden echtgenoot

Binnenstebuiten

BinnensteBuiten

Sinds maart brachten we allemaal meer tijd binnen door: binnen ons huis, onze tuin, onze stad, onze landgrenzen, .. Misschien had je wel meer tijd om te lezen, muziek te beluisteren, series te bingewatchen of om zelf te schilderen? Wie weet werd je meer dan ooit geraakt door je favoriete lied of vond je troost in poëzie?

Blijf daar niet mee binnen want de Kunstacademie komt naar buiten! We zetten onze koffietafel buiten en luisteren graag naar wat cultuur de afgelopen maanden voor jou heeft betekend. Breng gerust materiaal mee om je beeld, muziek of tekst met ons te delen. Via filmpjes op de Facebookpagina van de Kunstacademie brengen wij dan graag je verhaal naar buiten. 

 • Vrijdag 16 oktober, 10-12 u.: vrijdagmarkt, Poperinge
 • Vrijdag 16 oktober 13-14.30 u.: Markt, Reningelst
 • Woensdag 21 oktober 17-18.30 u.: bibliotheek Poperinge
 • Vrijdag 23 oktober 9-10 u.: Markt, Krombeke
 • Vrijdag 23 oktober 10.30-11.30 u.: Markt, Roesbrugge
 • Vrijdag 23 oktober 12-13 u.: Markt, Proven

Vrijdag 23 oktober 13.30-14.30 u.: Markt, Watou

Geslaagde recyclagezone

Wat twee jaar terug nog een onveilige en vuile omgeving was, is nu, op vraag van het bewonersplatform, een aantrekkelijke en nette plek waar we op een veilige manier manier ons glas en oude kledij kunnen storten. Proficiat aan de groendienst Poperinge voor de geslaagde aanplantingen. Laten we het met zijn allen ook proper houden, dus geen tassen of dozen met vuil achterlaten a.u.b.! Proficiat aan de groendienst Poperinge voor de geslaagde aanplantingen.

Beheersplan beschermd dorpsgezicht voorgesteld

De stad Poperinge zet met het beheersplan voor het beschermde dorpsgezicht van Watou een langetermijnvisie uit. In mei werd het plan goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op 23 september werd het aan de bewoners voorgesteld. De stad kan nu concrete plannen maken voor de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt. Bewoners kunnen premies aanvragen om het erfgoed in stand te houden of te restaureren.

“Jaarlijks komen duizenden toeristen naar Watou afgezakt om het mooie dorp te bewonderen en tot rust te komen. Al in 1985 werd de schoonheid van Watou erkend en werd de kern van het dorp beschermd als dorpsgezicht: de kerk met het kerkhof, de kasteelsite, het plein en het stratenpatroon, de gevels van de woningen rondom en de bomen en grachten. Het zijn plaatsen waar de geschiedenis nog goed zichtbaar is en waar toeristen en Watounaars graag rondwandelen. Het is dus belangrijk om dat historisch uitzicht te bewaren”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Verbeteren en bewaren

Eind 2017 gunde stad Poperinge de opdracht voor het beheersplan aan architectenbureau Dries Vanhove, samen met AVA partners (nu Juxta). Een jaar later volgde na de opstartvergadering een infomoment voor inwoners. “Na verder veldonderzoek werd alles met het Agentschap Onroerend Erfgoed besproken, dat het beheersplan dit jaar in mei goedkeurde. Het beheersplan is geldig voor de komende 24 jaar. Het stadsbestuur wil de schoonheid van Watou op lange termijn verbeteren en bewaren. Concreet betekent dit dat de inwoners van het dorpsgezicht nu premies kunnen aanvragen om hun eigendom te onderhouden en te renoveren”, legt schepen Desmyter uit. 

“De stad maakt nu ook versneld werk van de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt. Enkele overlegmomenten kunnen vertaald worden in concrete ontwerpen. De bedoeling is om het openbaar domein op te waarderen en te moderniseren, de toegankelijkheid te verhogen en te zorgen voor een beheersbaar onderhoud. Eenmaal de ontwerpen voor deze twee pleinen klaar zijn, zal de stad de plannen verder toelichten en bespreken via het bewonersplatform. Daarna zullen we voor deze werken een premie-aanvraag indienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een concrete timing van de werken is er nog niet.”

Bron Het Laatste Nieuws 6-10-2020

Parochieblad van 10 okt tot 18 okt

Abele

Zaterdag 10 oktober: 17.00u. (UITZONDERLIJK wegens vormselviering) H. Mis voor het welzijn van de parochianen

18.00u. Vormselviering: Voorrang voor ouders, broers en zussen wegens corona protocol

Zaterdag 17 oktober: 18.00u. H. Mis voor overleden ouders, grootouders en familie

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 11 oktober: 10.15u. Hoogmis voor de parochianen

Dinsdag 13 oktober: 08.30u. H. Mis voor overledenen met tientje van de paternoster

Donderdag 15 oktober: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Zondag 18 oktober: 10.15u. Jaarmis voor Gerard Ganne en echtgenote Anna Persoon en overleden familie| JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

 Watou

Zondag 11 oktober: 09.15u. Hoogmis voor de parochianen|11.15u. Vormseltoediening aan de 11 vormelingen

Maandag 12 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Woensdag 14 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Vrijdag 16 oktober: 18.00u. H. Mis  voor overleden echtgenoot en vader met tientje van de paternoster

Zondag 18 oktober: 09.15u.  Hoogmis voor de parochianen|11.30u. Doopselviering van Francis Degroote|12.15u. Doopselviering van Flore Desmet|JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

Prijswinnaars zoektocht

Dit weekend krijgen alle prijswinnaars van onze zomerzoektocht hun prijs thuisbezorgd.

De prijzenpot van 500 euro werd graag aangeboden door volgende sponsors:

Au Nouveau Saint-Eloi, Watou|Slagerij Leuridan, Watou|Vinifera, Watou|Het Ovenhuis, Watou|Kasteelstraat 1 – Paviljoen Hedendaagse Kunst Watou|Stadsbestuur Poperinge-dienst cultuur|Gezinsbond Watou|Co7, Westhoek

een organisatie van de Gezinsbond Watou en de Handelsraad Watou.

Proficiat aan alle winnaars:

Wullen Annemie,Watou|Verhaeghe Paula,Watou|Fernagut Nicole,Ieper|Decat Chelsee,        Poperinge|Pattyn Loeka,Wevelgem|Kino Guido,Geluwe|Rousseeuw Luc,|Watou|Hennebel Lena,    Koksijde|Jennerich Norbert,Ieper|Pattyn Marnix, Watou|Callens Geert,Poelkapelle|Neudt Willy,    Roesbrugge|Jennerich Ina,Passendale|Neudt Matthijs,Merelbeke|Delannoye Dirk,Watou|Fonteyne Tijs,Westouter|Vermeulen Etienne,Zonnebeke|Denys Magda,Poperinge|Recour Nore,Watou|Mavaut Marc,Watou|Bardyn Janneke,Vichte|Vandenbroucke Oswald,Wervik|Vanacker Sofie,Watou|Vanacker Patrick,Watou|Verkindere Marleen,Zonnebeke|Hoedt Veerle,               Poperinge