Uitgelicht

Basisschool de Waaier

Dit jaar gaat ‘Soep op school’ weer door! In de week van 19/12 maakt er elke dag een groep leerlingen lekkere verse soep. Op vrijdag zorgt de ouderraad voor de soep. Iedereen die dat wil, kan in de week van 19/12 op school langskomen tussen 11.30 u. en 12.00 u. om een heerlijke tas soep te drinken tegen de prijs van 1 euro. De opbrengst van de soepverkoop schenken we dit jaar aan De Wervel: https://www.dewervel.be/.

Parochieblad van 10 tot 18 december 2022

Abele
Zaterdag 10 december: 18.00u. H.Mis voor overleden echtgenoot
Zaterdag 17 december: 18.00u. H.Mis ter ere van Sint Jozef uit dank

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 11 december: 09.30u. Hoogmis
Dinsdag 13 december: 08.30u. H.Mis voor overledenen
Donderdag 15 december: 08.30u. H.Mis ter ere van de H.Antonius
Zondag 18 december: 09.30u. Gebedsdienst

Watou
Zondag 11 december: 09.30u. Gebedsdienst
Maandag 12 december: 08.00u. H.Mis voor overleden ouders, zus, broers
Woensdag 14 december: 08.00u. H.Mis voor overleden echtgenoot
Vrijdag 16 december: 17.30u. H.Mis ter ere Gods
Zondag 18 december: 09.30u. Hoogmis

Watou in de pers: Provincie kiest Abele voor project

Eind september stelde Poperinge Abele voor als kandidaat voor het project ‘DNA van het dorp’ van de provincie West-Vlaanderen. Daarbij krijgen vier dorpen begeleiding van een studiebureau om hun toekomstvisie te ontwikkelen. Abele haalde de definitieve selectie en start begin 2023 met het traject.

“Het grensdorp Abele staat voor enkele uitdagingen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Aan de Franse zijde van het dorp werd eind augustus het ontmoetingsplein ‘L’Abelle Vue’ geopend. Abele heeft daarvoor al een heel participatietraject doorlopen, daaruit bleek dat bewoners heel wat initiatieven en ideeën aanbrachten. De bedoeling is dat het ontmoetingsplein uitgebreid wordt met de locatie ter hoogte van Abeleplein 21-22. Daarnaast staat een uitbreiding voor ontmoetingscentrum D’Hoge Schole op de planning en zou de wandel- en fietsverbinding naast de Vleterbeek doorgetrokken worden. Ook de grensoverschrijdende riolerings- en afwateringsproblematiek vormt een uitdaging. Deze dossiers kunnen nu samen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgewerkt worden.” Begin 2023 wordt de aftrap van het participatie- en uitvoeringstraject gegeven. Ontwerpers, bewoners en bestuurders bekijken samen waar de eigenheid van het dorp ligt, welke de grootste uitdagingen zijn en hoe ze die kunnen aanpakken.

Bron: HLN-online van 3 december 2022

Watou in de pers: Huis van de dichter

Stefanie Huysmans – Noorts is naast schrijver ook actrice, theatermaker, regisseur en schrijfdocent.

Sinds ze de finale haalde van de tekst-on-stagewedstrijd Frappant TXT 2015 heeft ze zich ontpopt tot reizende performer. Zo stond ze al op verschillende podia van Antwerpen tot Amsterdam en Berlijn. Ze schreef theaterteksten voor een jongerengroep in Brussel en voor eigen producties. Daarnaast publiceerde Stefanie Huysmans – Noorts poëzie in de tijdschriften Kluger Hans en Deus Ex Machina. Momenteel geeft ze creatief schrijven aan de Academie van Schoten en Academie De Poel in Gent. Ook werkt ze aan haar debuurbundel ‘w o n d r o o s’, waarvan de teksten eveneens hun weg vinden naar het podium. Sinds 2022 is ze lid van Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke en non-binaire makers. Ze behoort tot de artistieke kern van Dans! Dichter! Dans! Dorien selecteert mee de performers en coacht hen en treedt op als host die de Dans! Dichter! Dans!-avonden aan elkaar praat. Sinds september 2022 maakt ze deel uit van de redactie van Deus Ex Machina. Huis van de Dichter is een schrijfresidentie in Watou en biedt auteurs gratis residenties indien weerhouden door een onafhankelijke selectiecommissie.

Bron: HLN-online van 5 december 2022

Internationale dag van de vrijwilliger

Ook het afgelopen jaar zien we het weer, zoals trouwens elk jaar. De vrijwilliger die er staat, als de baken van vertrouwen. Het licht in de duisternis, de hoop, de niet aflatende bron van energie, de bereidwillige, de actieve.

Zonder vrijwilligers, geen warme samenleving. Verschaalt het leven, want minder solidariteit tussen mensen, buurten, samenlevingen. Een nog grijzere wereld.

Daarom moeten we je danken, elk jaar weer en in feite elke dag weer. Ook al vind je het normaal en gewoon wat je doet: zoals de vuurtoren die z’n werk doet en daaraan zo gewend is. Geen dankwoord verwacht omdat die gewoon z’n taak doet, vanuit het hart, vanuit het hoofd.

We nemen dat niet als verworven. Iedereen, wij, het beleid, … gewoon iedereen heeft de plicht er even bij stil te staan en je te danken.

Daarom, dank je wel vrijwilliger. Nederig en uit de grond van ons hart: dank!

Watou in de pers: gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad in Poperinge van afgelopen maandag nam Jeroen Verdonck (CD&V) de plaats in van voorzitter en partijgenote Isabel Lebbe. Die wissel was voorzien, maar gebeurde door omstandigheden een maand eerder.

In januari 2019 werd Isabel Lebbe (CD&V) uit de Kattestraat in Watou voorzitter van de Poperingse gemeente- en OCMW-raad, in opvolging van haar partijgenote Myriam Maes. Volgens een bestuursakkoord binnen de partij zou Isabel het voorzitterschap eind december doorgeven aan haar partijgenoot Jeroen Verdonck. Maar omwille van gezondheidsredenen gebeurde de wissel reeds maandagavond.

“Tijdens de verkiezingen van oktober 2018 kreeg ik van op de vierde plaats 820 voorkeurstemmen achter mijn naam”, blikt Isabel (43) terug. “Ik was consulente van de Landelijke Gilden in de Westhoek tot september 2019. Dan werd ik parlementair medewerker van schepen Loes Vandromme, die verkozen werd tot Vlaams parlementslid voor de CD&V. Die functie blijf ik verder uitoefenen zolang Loes Vlaams parlementair is, want dat is mijn dagelijks werk. Dat staat helemaal los van de gemeenteraad.”

“Onlangs diende ik een heupoperatie te ondergaan. Die brengt de nodige revalidatie met zich mee. Hierdoor zou ik sowieso tot het einde van het jaar niet beschikbaar zijn. Vandaar dat we de voorziene wissel een goede maand hebben vervroegd. Ik blijf tot het einde van de legislatuur wel nog lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, en ik werk met veel plezier verder mee achter de schermen in onze partij. Na de vorige verkiezingen had ik sowieso al aangegeven dat ik gerust plaats wilde maken voor enkele jongere elementen. Of ik bij de volgende verkiezingen nog zal opkomen, blijft koffiedik kijken”, zegt Isabel, die getrouwd is met Pieter Pannecoucke en moeder is van twee dochtertjes Linde (11) en Judith (9).

De taak van gemeenteraadsvoorzitter nam Isabel steeds streng maar correct waar, zowel ten opzichte van partijgenoten als van de oppositie. Iedereen kreeg de toegemeten spreektijd. Elke vraag kreeg een antwoord, maar mocht geen interpellatie of beleidspunt worden. En ook de schepenen mochten niet langer uitweiden dan strikt nodig.

Nu neemt Jeroen Verdonck (37) het voorzitterschap waar, voor de rest van de legislatuur. In 2018 kreeg hij van op een achtste plaats 455 voorkeurstemmen. Hij wordt als gewoon raadslid opgevolgd door Poperingenaar Karel Vandenbroucke (32, in 2018 vanop de negende plaats 581 voorkeurstemmen). Eerder mocht Karel Vandenbroucke al een tijdje zetelen als vervangend raadslid voor de toen zieke Myriam Maes.

Door de genoemde wissels ontstond ook een stoelendans van vertegenwoordigers in allerlei intercommunales. Joseph Delalleau (CD&V) neemt de plaats in van Isabel Lebbe in DVV Westhoek, de WVI en in de vzw Ondernemen@Hoppeland. Johan Pil (CD&V) neemt haar plaats in bij De Mandel. Jean-Marie Bondeel (N-VA) wordt lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van DVV Westhoek.

Bron: KW-online van 28 november 2022

Watou in de pers: vandalisme

Aan OC De Bollaard in Watou prijkt sinds het Kunstenfestival Watou 2022 het gedicht ‘Ik sta weer voor staak’ van Anne Provoost. Vandalen vernielden dat gedicht: letters werden weggekrabd en vervangen door andere. Het resultaat is een schunnige tekst. “Schrijnend en respectloos”, reageert cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). Het gedicht wordt morgen door de technische dienst weggehaald.

Het kunstdorp Watou ademde tijdens de laatste editie van het Kunstenfestival Watou 2022 ‘Sense of Place’ opnieuw kunst en poëzie. Elk kunstwerk kreeg een bijhorend stuk poëzie. Anne Provoost zorgde met ‘Ik sta weer voor staak’ voor een stukje poëzie bij het werk ‘Wij Gwij Popinjay’ van Tom Bogaert aan OC De Bollaard.

Vandalen namen de poëtische tekst onder handen en maakten er een schunnige tekst van. Letters werden weggekrabd en vervangen door anderen. ‘Er wordt weer gesnurkt in hongerige magen’ werd door de vandalen herwerkt tot ‘er wordt weer gerukt in hongerige magen’.

“Mijn Watou-gedicht zou tot mei blijven hangen, maar is al gevandaliseerd dus wordt voortijdig verwijderd. Het was een gedicht over de soldaten van Oekraïne en die van WOI…”, meldt Anne Provoost op Instagrampagina.

“Het is schrijnend en respectloos. Dit betreuren we ten zeerste. De technische dienst haalt morgen (vrijdag) het gedicht weg”, reageert cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). “Het is niet eervol naar de maker van dit gedicht. De tekst gaat over soldaten en ook op dat vlak getuigt het van weinig respect. Ik stel voor dat de dader of daders een poëzieles volgen zodat ze leren hoe ze een deftig stuk poëzie moeten maken”, klinkt het bij schepen Vandromme.

“Uit een bevraging met de bevolking was gebleken dat ze restanten uit de vorige edities van het Kunstenfestival graag willen behouden in het dorp, daarom hadden we er ook voor gekozen om het gedicht van Anne een blijvende plaats te geven. Het is jammer dat dit door deze actie niet meer mogelijk is”, zegt Vandromme. “Ik wil de bevolking oproepen om melding te maken als ze vandalisme of dergelijke opmerken in het straatbeeld. Neem contact op met de politie, dienst veiligheid of de technische dienst.”

Meer controle

De Frontierepetanquers bevinden zich wekelijks rond OC De Bollaard en hadden het gevandaliseerde gedicht nog niet opgemerkt. “Wekelijks zijn we hier om te petanquen, maar het was ons niet opgevallen. We lopen wel niet telkens voorbij het gedicht, maar er is hier wel veel passage. Het is schandalig. Wie doet nu zoiets?”, zeggen leden van de Frontierepetanquers. “Een maand geleden werd de zijmuur volledig beklad met aarde en ook het slot werd geforceerd. Misschien dat extra controle of het plaatsen van een camera wel kan helpen.”

Bron: KW onlinebericht 1 december 2022

Oproep Nestor

Oproepje: vrijwilliger gezelschap
Ben je een krak in luisteren? Ben je geboeid door verhalen van mensen en heb je
een groot hart voor senioren? Dan ben jij de geknipte vrijwilliger voor gezelschap!
Bijpraten bij een kop koffie, samen een kleine wandeling maken, een kaartspel
spelen, fotoalbums doornemen,… Als vrijwilliger binnen de gezelschapsdienst maak
je vooral tijd en krik je de sociale contacten op. De dankbaarheid is groot.
Buurthulp Nestor Poperinge zoekt vrijwilligers voor gezelschap. Wanneer en hoe
vaak je je wenst in te zetten kies je uiteraard zelf. Voor gezelschap ontvang je een
vrijwilligersvergoeding.
Spreekt dit jou aan?

Neem contact op met Nestor via nestor@poperinge.be of 057-46 96 02.

Parochieblad van 3 tem 11 december 2022

Abele

Zaterdag 03 december: 18.00u. Jaarmis voor Eline Louwagie
Zaterdag 10 december: 18.00u. H.Mis voor overleden echtgenoot

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 4 december: 09.30u. Gebedsviering
Dinsdag 6 december: 08.30u. H.Mis voor overledenen
Donderdag 8 december: 08.30u. H.Mis ter ere van de H.Antonius
Zondag 11 december: 09.30u. Hoogmis

Watou
Zondag 4 december: 09.30u. H.Mis voor bijzondere overledenen en jaarmis voor Frans Decrock echtgenoot van Lieve Deschrevel, Karel Deschrevel en Suzanne Neuville
Maandag 5 december: 08.00u. H.Mis voor overleden moeder M.K.
Woensdag 7 december: 08.00u. H.Mis ter ere Gods
Vrijdag 9 december: 17.30u. H.Mis voor overledenen
Zondag 11 december: 09.30u. Gebedsdienst

Hoe ervaar jij de communicatie van de stad?

Momenteel valt bij zo’n 2000 Poperingenaars een brief van het stadsbestuur in de bus, om deel te nemen aan een onderzoek over de communicatie van de stad. Kreeg je geen zo’n uitnodiging maar wil je toch meedoen aan het onderzoek, dan kan je ook de enquête invullen.

Poperinge wil je zo goed mogelijk informeren. Zo is er bijvoorbeeld deze website, een wekelijkse nieuwsbrief en krijg je elke maand de stadskrant in de bus.

Om de communicatie van de stad nog beter af te stemmen op je noden als inwoner, organiseert Poperinge een bevraging. In ruil voor een stukje van je tijd kan je je mening geven. Een 1200-tal inwoners kreeg een enquête op papier in de bus, een 800-tal een brief met de vraag de enquête online in te vullen.

Vul de enquête in

Kreeg jij geen brief maar wil je toch meedoen aan het onderzoek?

Klik hier en start zo de bevraging op.

De enquête invullen duurt zo’n kwartier.

Wil je liever op papier meedoen aan het onderzoek, dan kan je vanaf maandag 28 november een gedrukte enquête afhalen bij de bibliotheek of in de buurtsalons. Je kan deelnemen tot 31 december. 

We verloten enkele prijzen onder de deelnemers:

•        1 Pop.kadobon ter waarde van 100 euro

•        2 Pop.kadobonnen ter waarde van 50 euro

•        4 Pop.kadobonnen ter waarde van 25 euro

De bevraging verloopt in samenwerking met Thomas More Hogeschool.

Covid vaccinatie

De vaccinatiecampagne wordt vanaf 1 november anders georganiseerd. Een overzicht waar je voor de verschillende vaccinaties terecht kan vind je hier:

💉 Kindervaccinatie: vaccinatiecentrum Westhoek of bij je huisarts
💉 Basisvaccinatie: vaccinatiecentrum Westhoek of bij je huisarts
💉 Boostervaccinatie: vaccinatiecentrum Westhoek of bij je huisarts, thuisverpleegkundige of apotheek.

Het vaccinatiecentrum is nog open op afspraak op 30/11 en 21/12 in de namiddag.
Een afspraak inboeken kan via het callcenter steeds op maandag, woensdag en vrijdag van 9 u. tot 13 u. op 0800 30 704 of vaccinatie@elzwesthoek.be.
 

Ongevallen met reeën

Noël Sanders (Trappistenweg 8) vraagt onze aandacht voor ongevallen met reeën in het verkeer in onze streek. Op het grondgebied Watou zijn er sinds 2018 21 ongevallen met reeën gekend. Waarschijnlijk zijn er meer dan dat, aangezien niet alles gemeld wordt. Vooral de Trappistenweg (8) en de Douvieweg (6) zijn het gevaarlijkst. Ook kleinere wegen  zoals de Gapaardstraat telt 4 gevallen.

Wie dergelijke aanrijdingen zou vaststellen mag dit melden aan Noël (zie krantenartikel in bijlage)

Parochieblad van 26 nov. tot 4 dec. 2022

Abele
Zaterdag 26 november: 18.00u. H.Mis voor overleden ouders
Zaterdag 03 december: 18.00u. Jaarmis voor Eline Louwagie

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 27 november: 09.30u. Hoogmis
Dinsdag 29 november: 08.30u. H.Mis voor overledenen
Donderdag 1 december: 08.30u. H.Mis ter ere van St.-Elooi
Zondag 4 december: 09.30u. Gebedsviering

Watou
Zondag 27 november: 09.30u. Gebedsviering St.-Elooi (landelijke gilde)
Maandag 28 november: 08.00u. H.Mis voor overleden echtgenoot R.D.
Woensdag 30 november: 08.00u. H.Mis voor overleden ouders A.P.W.
Vrijdag 2 december: 17.30u. H.Mis voor overleden echtgenoot R.D.
Zondag 4 december: 09.30u. H.Mis voor bijzondere overledenen en jaarmis voor Frans Decrock echtgenoot van Lieve Deschrevel, Karel Deschrevel en Suzanne Neuville

Buurtbres

Enkele weken terug, op woensdagavond 26 oktober, vond het terugkoppelingsmoment van LDC De BuurtBres plaats in Watou.

We koppelden toen de verschillende signalen en suggesties terug aan de buurt die we verkregen tijdens de ontmoetingsactiviteiten in Watou, Abele en Sint-Jan-Ter-Biezen afgelopen zomer. Tijdens die ontmoetingsmomenten bevroegen we buurtbewoners naar wensen, noden en suggesties voor hun buurt.

Op die avond bespraken we de verschillende signalen en suggesties. Tijdens het brainstormmoment bracht men aanvullingen en andere ideeën aan op het vlak van activiteiten, dienstverlening en mobiliteit. Na boeiende discussies en gesprekken volgde een stemming.

Uiteindelijk kwamen na de stemming 4 acties naar boven om te realiseren in 2023 in Watou (in samenwerking met de buurt):

 • Organiseren van digitale vormingen
 • Opzetten van een Repair café
 • Samen maaltijden bereiden en nadien samen tafelen
 • Gezamenlijk vervoer organiseren tussen Watou en Poperinge (WZC Proventier, zwembad, Ghybe, …)

Hoe gaan we nu verder?

 • Het organiseren van digitale vormingen zal in eerste instantie gebeuren in samenwerking met onze onderwijspartners (Avansa, Ligo, …). De programmatie hiervoor zal weldra volgen. In de toekomst kunnen ook vormingen door buurtbewoners zelf worden opgezet en gegeven.
 • Voor de organisatie van het Repair Café als het samen bereiden van maaltijden willen we dit samen doen in samenspraak met de buurt.

Hiervoor wensen we samen te komen met geïnteresseerde buurtbewoners die hieraan willen meewerken. We geven alvast mee dat een eerste Repair Café plaatsvindt op zaterdagvoormiddag februari!

Heeft u interesse om mee te werken aan het Repair Café en/of de maaltijden? Klik dan op de juiste link en vink de momenten aan die haalbaar zijn voor u. Het overleg zal plaatsvinden op het moment met de meeste stemmen.

Hieronder vindt u de linken:

 • Link doodle voor het samen bereiden van maaltijden en nadien tafelen:

https://doodle.com/meeting/participate/id/dP7lP0lb

 • Link doodle voor het Repair café:

https://doodle.com/meeting/participate/id/elxLARMe

 • Voor de organisatie van het gezamenlijk vervoer zullen er overlegmomenten plaatsvinden in het voorjaar van 2023, georganiseerd door de collega’s van de dienst Nestor.

We vinden het belangrijk dat de verenigingen als de buurtbewoners betrokken zijn bij de uitwerking van de acties.

Tot slot vinden jullie in bijlage het verslag als de powerpoint van het terugkoppelingsmoment.

Hopelijk tot op één van de voorbereidende vergaderingen!

Groetjes,

Valérie Pattyn – centrumleider LDC de Buurtbres – tel. 057- 34 66 25 debuurtbres@poperinge.be

de Frontierepetanquers

Dirk Delannoye kampioen bij “De Frontierepetanquers“
Petanqueclub “De Frontierepetanquers“ uit Watou sloten hun eerste werkjaar af
waarin na 3 perioden van telkens 12 weken een eindstand werd opgemaakt.
Van de totaal 108 wedstrijden won Dirk er 75 wat goed was voor de titel. De strijd
om de 2e plaats werd een nek aan nek race tussen Johan Decaesteker en Patrick
Vanacker. Patrick won één wedstrijd meer dan Johan en eindigde zo als 2e
terwijl Johan Decaesteker beslag legde op de 3e plaats.
Als de weergoden het toelaten wordt er het tijdens de wintermaanden telkens op
donderdag verder gespeeld, om dan volgend jaar een nieuw seizoen te starten.
Geïnteresseerden die zich willen aansluiten bij “De Frontierepetanquers“ kunnen
contact opnemen bij De Byser Fabien 0498/ 57.68.73.

De eerste 10 van het eindklassement:
1 Delannoye Dirk, 75
2 Vanacker Patrick, 63
3 Decaesteker, Johan, 62
4 Mavaut Marc, 53
5 Vandromme Freddy, 47
6 Igodt Godelieve, 46
7 Deseure Lauretto, 45
8 Rommel Rita, 42
9 Devos Maria, 40
10 Sticker Luc, 38

Parochieblad van 19 tem 27 november 2022

Abele
Zaterdag 19 november: 18.00u. Jaarmis voor de families Soubry-Goemaere-Truyman

Sint-Jan-ter-Biezen
Zondag 20 november: 09.30u. Gebedsdienst
Dinsdag 22 november: 08.30u. H.Mis voor overledenen
Donderdag 24 november: 08.30u. H.Mis voor overledenen VG
Zondag 27 november: 09.30u. Hoogmis

Watou
Zaterdag 19 november: 09.00u. ACHTSTE DAG VAN DE NOVENE H.Mis ter ere van K.L. Grimminck
Zondag 20 november: 09.30u. SLUITING VAN DE NOVENE H.MIS voor overleden echtgenoot
Maandag 21 november: 08.00u. H.Mis voor overledenen
Woensdag 23 november: 08.00u. H.Mis voor overledenen
Vrijdag 25 november: 17.30u. H.Mis voor bijzondere overledenen
Zondag 27 november: 09.30u. Gebedsviering St-Elooi (Landelijke Gilde)

Kalender Bond Zonder Naam

Met inspirerende spreuken en warme beelden kleuren we graag zoveel mogelijk huiskamers en keukens, kantoren en kleinste kamertjes. Je koopt een BZN-kalender nooit alleen voor jezelf. Je steunt er in één moeite ook de sociale projecten van BZN mee. De opbrengst gaat immers naar BZN-initiatieven die de meest kwetsbare mensen een duwtje in de rug geven.

 • De wandkalender is een vaste waarde en vindt zijn weg naar duizenden keuken en huiskamers. Ook op kantoor is deze gebruiksvriendelijke kalender een handige planner.

Te bestellen via een BZN huiswinkel in je buurt:

MARIETTE KESTEMAN MOENAARDESTRAAT 23
8978 WATOU Tel. 057 21 85 52 | mariette.kesteman@skynet.be

 • Enkel BZN kalender
 • Van september tot december