Parochieblad van 23 juni tot 1 juli 2018

 db485-3194949916-72

Abele 

Zaterdag 23 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 24 juni: 11.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot

Zaterdag 30 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 01 juli: 11.00u. H. Mis voor zieken en overledenen

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 24 juni: 10.30u. Jaarmis voor Gaston Deheegher en echtgenote Irma Degrauwe en overleden familie

Maandag 25 juni: 10.00u. JAARDIENST VOOR DE OVERLEDEN PAROCHIANEN MET UITDELING VAN GEDACHTENISSEN

Dinsdag 26 juni: 08.30u. H. Mis voor overledenen

Donderdag 28 juni: 09.00u JAARDIENST VOOR DE GESNEUVELDEN VAN DE BEIDE WERELDOORLOGEN

Zondag 1 juli: 10.30u. Hoogmis voor de parochianen

Watou

Zaterdag 23 juni: 17.00u.H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 24 juni: 09.30u. Hoogmis voor de parochianen

11.45u.Doopselviering van Ella Dequidt

Maandag 25 juni: 08.00u. H. Mis voor overleden broer

Woensdag 27 juni: 08.00u.H. Mis voor overleden echtgenoot

Donderdag 28 juni: 19.00u. PAROCHIALE BEDEVAART NAAR DE KAPELLEN PARISIS EN QUAGHEBEUR  INGERICHT DOOR DE GEBEDSGROEP.

Vrijdag 29 juni: 09.00u.Schoolmis bij het einde van het schooljaar en tevens bloemenhulde door de kinderen aan het beeld van het Heilig Hart op het Watouplein.

18.00u.GEEN HEILIGE MIS

Zaterdag 29 juni: 14.00u.Huwelijksviering van Elisa Brutsaert en Bjorn Liefooghe

17.00u.Jaarmis voor Joseph Demol en echtgenote Simonne Laseure, Jean-Pierre en Brigitte Demol

Zondag 1 juli: 09.30u. Jaarmis voor Albert Decalf echtgenoot van Cecile Lebbe, overleden ouders en familie

 

 

 

 

Advertenties

Parochieblad van 16 juni tot 24 juni

Abele 

Zaterdag 16 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 17 juni: 11.00u. H. Mis voor zieken en overledenen

Dit weekend: jaarlijkse omhaling voor de eigen kerk

Zaterdag 23 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 24 juni: 11.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 17 juni: 10.30u. Jaarmis voor Maria Verdonck echtgenote van Jozef De Baene

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Maandag 18 juni: 08.30u. Gelezen Mis

Dinsdag 19 juni: 08.30u.  H. Mis uit dank (62 jaar huwelijk)

Donderdag 21 juni: 08.30u. H. Mis ter ere van het H.Hoofd

Zondag 24 juni: 10.30u. Jaarmis voor Gaston Deheegher en echtgenote Irma Degrauwe en overleden familie

Watou

Zaterdag 16 juni: 17.00u. H. Mis ter ere van het H.Hart

Zondag 17 juni: 09.30u. H. Mis voor overleden broer (w)

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Maandag 18 juni: 08.00u. H. Mis voor overledenen GL

Woensdag 20 juni: 08.00u.H. Mis ter ere van de Engelbewaarder

Vrijdag 22 juni: 18.00u.H. Mis voor bijzondere intentie

Zaterdag 23 juni: 17.00u.H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 24 juni: 09.30u. Hoogmis voor de parochianen

11.45u.Doopselviering van Ella Dequidt

Toelichting GRS door burgemeester

Het openbaar onderzoek van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is lopende en dit nog tot 7 juli 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek ligt het dossier ter inzage  bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 55, en dit tijdens de kantooruren. Het document kun je ook raadplegen op de website www.poperinge.be via Inspraak – Openbare onderzoeken en bekendmaking – Ruimtelijk Structuurplan.

Tot het einde van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

De partiële herziening van het GRS zal worden toegelicht door de burgemeester op dinsdag 12 juni, om 20:00 u in OC De Bollaard.