Parochieblad van 31 okt. tot 8 nov.

Op aandringen van EH Miguel Dehondt, deken van Poperinge, worden er in het komend weekend  geen Misvieringen  gehouden in het decanaat Poperinge omwille van het coronagevaar. Volgens meneer de deken is de toestand in de zorgsector buitengewoon ernstig en past het  solidair te zijn.

Mogen we rekenen op begrip in deze uitzonderlijke situatie en deze noodgedwongen maatregel zoveel mogelijk bekend te maken?

Sportief – Zalige hoogdag  van Allerheiligen

Ludo

Abele

Zaterdag  31 oktober: Allerheiligen viering|18.00u. H. Misvoor de overledenen van het voorbije jaar

Maandag 02 november: Allerzielen|11.15u. H. Mis voor Nelly Dugardein  en  voor de overledenen van het voorbije jaar

Zaterdag: 07 november: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 1 november: 10.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN|Jaarmis voor Andrea Perneel echtgenote van Etienne Depoorter

Maandag 2 november: Allerzielen!  Geen Mis in Sint-Jan-ter-Biezen, wel om 9.15 in Watou en 11.15 in Abele

Dinsdag 3 november: 08.30u. H. Mis ter ere van de H. Hubertus met wijding Hubertusbrood

Donderdag 5 november: 08.30u. H. Mis voor overleden  man JV

Zondag 8 november: 10.15u.  H. Mis voor de overleden nakomelingen van de families Pety-Dochy

 Watou

Zondag 1 november: 09.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN| Jaarmis voor Cecile Vulsteke echtgenote van Roger Neudt

Maandag 2 november: 09.15u.ALLERZIELENDIENST

Woensdag 4 november: 08.00u. H. Mis voor overleden ouders met wijding Hubertusbrood

Vrijdag 6 november: 17.30u. H. Mis  voor overleden echtgenoot NV

Zondag 8 november: 09.15u.  H. Mis voor Elisabeth en Maria De Saegher en familie

Witte vuilniszak wordt vervangen door containers

“Poperinge staat achter het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Geen systeem past dat beter toe dan het diftar-systeem: je betaalt per aangeboden kilogram in een container in plaats van per zak. Andere steden en gemeentes binnen het samenwerkingsverband met IVVO – Heuvelland, Vleteren, Ieper, Mesen, Alveringem, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort – passen het principe intussen al toe. Ook Veurne stapt per 1 april 2021 over naar afvalcontainers”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Verder zijn er ook heel wat praktische voordelen aan een ophaling in containers. Een deel van het zwerfvuil op straat wordt veroorzaakt door stukgescheurde, opengebeten of rondgewaaide zakken. Met containers is dat verleden tijd. Containers lekken of scheuren niet, gesleur met zakken hoeft niet meer. Geurhinder is zeer beperkt. De standaard container heeft een volume van 140 liter en neemt niet meer grondoppervlak in dan de huidige grote restafvalzak. Je produceert geen extra plastic”, vult schepen Kris Notebaert (CD&V) aan.

Gezinnen en bedrijven

Voor gezinnen zal 1 kg restafval 0,20 euro kosten. “Ze hoeven niet te betalen per aanbieding, en ook niet per container, maar met een bedrag dat je vooraf aanzuivert, zoals nu ook met het recyclagepark en de gft-ophaling het geval is. Per ophaling gaat dan een bedrag van de diftarrekening afhankelijk van het aantal aangeboden kilo’s restafval. Er wordt geen waarborg voor de container gevraagd, noch hoeven bewoners die aan te kopen. Vanuit de stad zullen we ook nog kleine restafvalzakjes van 30 liter voorzien, tegen 11 euro voor een rol van 10 zakjes. Uiteraard stimuleren we wel iedereen om gebruik te maken van de containers.”

Naast gezinnen zullen ook bedrijven vrijblijvend gebruik kunnen maken van de restafvalcontainers. “Zij betalen bovenop het tarief per kg ook nog een kleine bijdrage per aanbieding van de container, namelijk 1 euro voor de kleine containers (40 liter – 140 liter – 240 liter), en 4 euro voor een grote container (1100 liter). Dat is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat bedrijfsafval enkel kostendekkend door het stadsbestuur opgehaald mag worden.”

In november krijgt ieder gezin van IVVO een brief met de uitnodiging om het formaat container te kiezen: 40 liter (draagemmer), 140 liter (rolcontainer) of 240 liter (rolcontainer). “De prijs per aangeboden kilogram blijft gelijk ongeacht het formaat van de container. Op diverse locaties in Poperinge zullen bewoners de verschillende formaten containers kunnen bekijken. Syndici van appartementsgebouwen kunnen – vrijblijvend – bij IVVO grotere containers (770 liter – 1100 liter) bestellen voor gezamenlijk gebruik door de appartementsbewoners.”

Gft en P+MD

Het stadsbestuur raadt aan om ook nauwgezet een groente-, fruit- en tuinafvalcontainer te gebruiken, zodat gft niet in je restafvalcontainer terechtkomt. “Gft kost de Poperingenaar maar 0,05 euro per kg. Bovendien komt volgend jaar de P+MD naar Poperinge. Dat betekent dat plastic verpakkingen vanaf 1 april 2021 in de blauwe zak mogen. Dat zal ook ervoor zorgen dat de hoeveelheid restafval in de restafvalcontainer minder zal zijn. Een pmd-zak kost slechts 0,15 euro per zak. Het loont dus zeker om goed te sorteren.”

Witte zakken bruikbaar tot 31 augustus 2021

De restafvalzakken zijn voorlopig nog tot in maart 2021 te koop tegen de huidige prijs en blijft de stad tot dan ook de winkels bevoorraden. “We raden aan om enkel nog een nieuwe rol te kopen indien nodig, want vanaf 1 april 2021 start de ophaling met de containers. De witte zakken kunnen wel nog tot eind augustus 2021 gebruikt worden. Die periode moet voldoende zijn om een begonnen rol op te gebruiken.”

Bron HLN 22-10-2020

Huis van de dichter

Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs. De woning dateert uit 1841 en werd zo goed als in haar oorspronkelijke staat bewaard. Het Huis van de Dichter is een residentie waar auteurs die in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika wonen en werken een week gratis kunnen verblijven. De residentie biedt bewust ook kansen aan auteurs met andere roots, auteurs die in co-creatie samenwerken met kunstenaars uit andere disciplines en auteurs van kinder- en jeugdliteratuur.

De nieuwe residenten zijn Michaël Vandebril en Bart Pluym. Dichter Michaël Vandebril was de eerste ambassadeur van het Huis van de Dichter. Astrid Haerens is sinds augustus de nieuwe ambassadeur van het ‘Huis van de Dichter’. Gedurende 2 jaar was Michaël ambassadeur van het Huis, maar nu neemt hij dus zelf zijn intrek als resident. In 2018 en 2020 reisden Michaël Vandebril en Bart Pluym de 570 km lange Via Appia Antica af die Rome met de haven van Brindisi verbindt. “Vandebril maakt op basis van deze tocht, archievenonderzoek, oude tekeningen en foto’s, een lang reisgedicht. Pluym laat zich inspireren door de reis en het gedicht om tekeningen te maken. Gedicht en tekeningen brengen ze samen in het boek ‘Op de weg van Appia’ dat herinnering en fantasie laat samenkomen in een tijdloos Italiaans landschap met de Via Appia als rode draad”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

De residentie in het Huis van de Dichter willen Michaël en Bart gebruiken om de laatste hand te leggen aan het boek dat in 2021 bij uitgeverij Vrijdag verschijnt. Voor Michaël is het zijn derde bundel, voor Bart zijn debuut. “Schilderen, tekenen en met momenten ook schrijven zijn voor mij manieren waarmee ik de grenzen aftast van mijn persoonlijke vrijheid en van de mogelijkheid om iets uit te drukken en over te brengen aan mezelf en anderen. Door tekeningen te maken voor ‘Op de weg van Appia’ herbeleef ik in zekere zin de reizen die Michaël en ik samen maakten, maar het verdiept ook mijn beleving ervan en omdat ik de tekeningen voor zich probeer te laten spreken en ik in de tekeningen op zoek ga naar hoe het gedicht me aanspreekt, duiken er ook compleet nieuwe ervaringen op. Het maken van het boek levert daarnaast ook fijne gesprekken en discussies op. Ik ben zeer benieuwd wat onze afzondering in Watou zal brengen!’, klinkt het bij Bart Pluym.

“Schrijfresidenties zijn levensnoodzakelijk voor auteurs. Het is een wad van tijd, stilte en concentratie. De tekst ‘Op de weg van Appia’ is het resultaat van een maandlange residentie in de Academia Belgica in Rome. En het is fijn te kunnen landen met de tekst in het Huis van de Dichter in Watou, waar ik met Bart Pluym die tekeningen maakt voor het boek, de finale compositie zal maken”, vult Michaël Vandebril aan.

Bron HLN 26-10-2020

Take Away in Watou

Nu we opnieuw noodgedwongen voor een gesloten deur staan, blijven onze horecamansen niet bij de pakken zitten. Met de ervaring van de eerste lockdown schakelen de meesten over op take away.

Raadpleeg de websites en/of Facebookpagina’s van uw favoriete restaurants voor alle info: menu’s, afhaaltijden enz. en bestel!

https://www.toerismepoperinge.be/nl/afhaalmenus-bij-de-poperingse-restaurants

Parochieblad van 24 okt. tot 1 nov.

Abele

Zaterdag  24 oktober: 18.00u. H. Mis voor Linda Delporte, Camiel Vanneste, Maria Quaghebeur en Andrea Vanexem

Zaterdag  31 oktober: 18.00u. Allerheiligenviering

Maandag 02 november: 11.15u. Allerzielen

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 25 oktober: 10.15u. Hoogmis voor de parochianen

Dinsdag 27 oktober: 08.30u. H. Mis voor overledenen met tientje van de paternoster

Donderdag 29 oktober: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Zondag 1 november: 10.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN Jaarmis voor Andrea Perneel echtgenote van Etienne Depoorter

Watou

Zondag 25 oktober: 09.15u. Jaarmis voor overleden echtgenoot

Maandag 26 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Woensdag 28 oktober: 08.00u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Vrijdag 30 oktober: 18.00u. H. Mis  voor overleden echtgenoot en vader met tientje van de paternoster

Zondag 1 november: 09.15u.  HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN Jaarmis voor Cecile Vulsteke echtgenote van Roger Neudt.

Bericht voor verenigingen

Best inwoner,

Beste bestuurslid,

We stellen in onze regio een steeds sterker stijgend aantal COVID19-besmettingen vast. Op basis van de gegevens van de Vlaamse Overheid, die wij als lokaal bestuur dagelijks consulteren, valt het op dat de besmettingen zich voordoen in alle leeftijdscategorieën, dus zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen en ook bij de senioren. Bovendien komen de besmettingen verspreid voor over het volledige grondgebied van onze gemeente.

Onrust is echter niet nodig. Alle mensen die positief bevonden zijn, worden zeer snel door de Vlaamse contactonderzoekers gecontacteerd. Zij worden gevraagd om in quarantaine te gaan en/of worden in isolatie geplaatst. Bij iedere contactname verwachten we ieders medewerking. Enkel als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we deze pandemie stoppen.

Mogen we dus ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidszin rekenen als bestuurslid van een vereniging? Het organiseren van activiteiten en evenementen door verenigingen mag blijven doorgaan zolang er geen verdere beperkingen opgelegd worden door de Vlaamse of Federale Overheid. Dit om de deelname aan het maatschappelijke leven, de sociale contacten,… niet opnieuw stil te leggen zoals tijdens de eerste golf.

Bij het organiseren van activiteiten vragen we om de opgelegde protocollen, door de koepelvereniging of het lokaal bestuur, nauwkeurig te overlopen en toe te passen. Uw koepelvereniging of het lokaal bestuur kan hierover bijkomende informatie en advies geven. De belangrijkste zaken die in overweging moeten genomen worden:

 • check of bubbels (max. 1 nauwe contact) kunnen worden gerespecteerd, en of de nodige afstand tot deelnemers bewaard kan worden;
 • vrije toegang of deelname aan de activiteit/het evenement wordt afgeraden. We adviseren om te werken met inschrijvingen vooraf.

Bij een positief geteste persoon binnen de vereniging is het belangrijk dat er duidelijke en eensluidende communicatie volgt naar alle betrokken leden. We vragen de verantwoordelijke bestuurders om een gecentraliseerd advies te bezorgen om zo tegenstrijdige info te vermijden.

Hiervoor consulteert u best het draaiboek van uw koepelvereniging. Indien dit niet voor handen is kan terecht bij de corona-infolijn op het gratis nummer 0800 14 689. Uiteraard kan u ook advies vragen bij een lokale huisarts. Pas daarna stuurt u de centrale communicatie uit.

Omdat wij weten dat er heel wat vragen zijn over de quarantaine, isolatie, hoog- of laagrisicocontact, hebben wij voor u in bijlage nog eens alle info beknopt toegevoegd.

Volgende maatregelen zijn en blijven nog steeds voor iedereen geldig:

 • zorg dat je steeds een mondmasker bij je hebt. Draag deze ook tot je neerzit of als de afstand tot elkaar niet bewaard kan worden,
 • verlucht lokalen en ontsmet oppervlakten na gebruik,
 • was en ontsmet je handen,
 • blijf bij ziekte thuis en contacteer meteen je huisarts.

Heb je bijkomende vragen over de maatregelen, reizen, quarantaine en isolatie? Alle informatie vind je ook eenvoudig terug op https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

Met volgehouden inspanningen kunnen we er samen voor zorgen dat het nemen van extra lokale maatregelen niet nodig wordt. We zullen als stad Poperinge samen met alle actoren de situatie op de voet volgen om indien nodig bij sturen.

Dienst Cultuur|Grote Markt 1|8970 Poperinge|057346688|cultuur@poperinge.be

Bijlage

Hierna volgt de flow wanneer iemand een hoog-risico-contact (= nauw contact) had met een bevestigd COVID19-positieve persoon.

Hoog-risico-contact (of nauw contact)  Laag-risico-contact
Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van < 1,5m (“face to face”) , bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.  Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van < 1,5 m (“face to face) maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).  
Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.  Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken of samen zaten in een wachtkamer.  
Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.  Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van< 1,5m (“face to face”).  
Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.   

Communicanten

Op 11 oktober werd het Heilig Vormsel toegediend aan Camille, Andres, Kato, Jayson, Jaylinn, Bram, Arne, Renéé en Ilse. Wegens een uitbraak van corona in hun school waren Nom, Thor, Camille en Renée er preventief niet bij, zij zullen op 15 november samen het vormsel ontvangen.
Op zondag 20 september deden 6 kinderen hun eerste communie in de Sint-Bavokerk: Seppe, Cassie, Eline, Fiona, Arthur en Bas

Parochieblad van 17 tot 25 okt.

Abele

Zaterdag  17 oktober: 18.00u. H. Mis voor overleden ouders, grootouders en familie

Zaterdag  24 oktober: 18.00u. H. Mis voor Linda Delporte, Camiel Vanneste, Maria Quaghebeur en Andrea Vanexem

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 18 oktober: 10.15u. Jaarmis voor Gerard Ganne en echtgenote Anna Persoon en overleden familie|JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

Dinsdag 20 oktober: 08.30u. H. Mis voor overledenen met tientje van de paternoster

Donderdag 22 oktober: 08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie met tientje van de paternoster

Zondag 25 oktober: 10.15u. Hoogmis voor de parochianen

 Watou

Zondag 18 oktober: 09.15u.  Hoogmis voor de parochianen|11.30u. Doopselviering van Francis Degroote|12.15u. Doopselviering van Flore Desmet|JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE MISSIES

Maandag 19 oktober: 08.00u. H. Mis uit dank met tientje van de paternoster

Woensdag 21 oktober: 08.00u. H. Mis voor overleden familieleden met tientje van de paternoster

Vrijdag 23 oktober: 18.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot (NV) met tientje van de paternoster

Zondag 25 oktober: 09.15u.  Jaarmis voor overleden echtgenoot

Binnenstebuiten

BinnensteBuiten

Sinds maart brachten we allemaal meer tijd binnen door: binnen ons huis, onze tuin, onze stad, onze landgrenzen, .. Misschien had je wel meer tijd om te lezen, muziek te beluisteren, series te bingewatchen of om zelf te schilderen? Wie weet werd je meer dan ooit geraakt door je favoriete lied of vond je troost in poëzie?

Blijf daar niet mee binnen want de Kunstacademie komt naar buiten! We zetten onze koffietafel buiten en luisteren graag naar wat cultuur de afgelopen maanden voor jou heeft betekend. Breng gerust materiaal mee om je beeld, muziek of tekst met ons te delen. Via filmpjes op de Facebookpagina van de Kunstacademie brengen wij dan graag je verhaal naar buiten. 

 • Vrijdag 16 oktober, 10-12 u.: vrijdagmarkt, Poperinge
 • Vrijdag 16 oktober 13-14.30 u.: Markt, Reningelst
 • Woensdag 21 oktober 17-18.30 u.: bibliotheek Poperinge
 • Vrijdag 23 oktober 9-10 u.: Markt, Krombeke
 • Vrijdag 23 oktober 10.30-11.30 u.: Markt, Roesbrugge
 • Vrijdag 23 oktober 12-13 u.: Markt, Proven

Vrijdag 23 oktober 13.30-14.30 u.: Markt, Watou