Verslag bewonersplatform

Beste Watounaars,

Hierbij het verslag van de vergadering van 22 mei 2018

  • Antwoorden van het schepencollege op onze vragen van januari
  • workshop-brainstorming in het kader van Partons 2.0

2018-05-22 bewonersplatform verslag

Met vriendelijke groeten,

Patrice Bakeroot

Jan Daschot

Advertenties

Toelichting GRS door burgemeester

Het openbaar onderzoek van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is lopende en dit nog tot 7 juli 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek ligt het dossier ter inzage  bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 55, en dit tijdens de kantooruren. Het document kun je ook raadplegen op de website www.poperinge.be via Inspraak – Openbare onderzoeken en bekendmaking – Ruimtelijk Structuurplan.

Tot het einde van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

De partiële herziening van het GRS zal worden toegelicht door de burgemeester op dinsdag 12 juni, om 20:00 u in OC De Bollaard.

Asfaltering Watouplein

Het Bewonersplatform kreeg zonet volgend bericht i.v.m. het Watouplein:

De asfalteringswerken zullen doorgaan. Ze waren ook al altijd zo gepland.De werken in de kasteelstraat en vijfhoekstraat (voetpaden) vorderen momenteel goed. We voorzien de asfalteringswerken 22 of 25 juni. Het frezen van de oude asfalt is de week ervoor voorzien. Intern zal de dienst Ondernemen (Florentien of Benedict) nog contact opnemen met de mensen die hun terras moeten wegnemen.

Wat de voegwerken van de kasseien betreft: het voegen is gebeurd met ternair zand. Het voegen met cement, die volledig dicht zouden zijn, is geen goede optie omdat er dan overal plassen zullen blijven staan. Indien we met cementvoegen hadden gewerkt dienden alle kasseien herplaatst te worden, wat niet haalbaar was. Werken met ternair zand helpt deels om het onkruid wat tegen te houden (maar zal nooit het onkruid helemaal tegenhouden).

Bron: Ben Haemerlynck, Technische Dienst Poperinge, 6 juni 2018

Parochieblad van 9 tot 17 juni 2018

bb94d-3194949916-74

Abele 

Zaterdag 09 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 10 juni: 11.00u. Dankviering voor eerste communicanten en vormelingen

Zaterdag 16 juni: 18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 17 juni: 11.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Sint-Jan-ter-Biezen

Zondag 10 juni: 10.30u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 11 juni: 08.30u. Gelezen Mis

Dinsdag 12 juni: 08.30u. H. Mis voor overleden echtgenoot

Woensdag 13 juni: 11.00u. H. Mis voor de Kapellenaars geboren in 1935

Donderdag 14 juni: 08.30u. H. Mis voor overleden echtgenote AP

Zondag 17 juni: 10.30u. Jaarmis voor Maria Verdonck echtgenote van Jozef De Baene

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Watou

Zaterdag 9 juni: 17.00u.H. Mis ter ere van de H. Philomena

Zondag 10 juni: 09.30u. H. Mis ter ere van het H. Hoofd

15.00u. Doopselviering van Emile Igodt

Maandag 11 juni: 08.00u. H. Mis ter ere van de H. Jozef

Woensdag 13 juni: 08.00u.H. Mis uit dank

Vrijdag 15 juni: 18.00u. H. Mis voor bijzondere intentie

Zaterdag 16 juni: 17.00u.H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 17 juni: 09.30u. H. Mis voor overleden broer (w)

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

 

Ypres rally op grondgebied Watou

Op zaterdag 23 juni gaat de KP Watou door om 14:33 en 21:04, met vertrek in de Korte Wildeweg en aankomst in de Casseldreef (Poperinge).

Ook dit jaar zorgt de organisatie van vzw Superstage samen met meer dan 1.200 vrijwilligers voor een veilige rally. Meer info op www.ypresrally.com of contacteer het lokale politiecommissariaat op 057 33 40 00

Detail parcours rally: parcours Ypres rally

ter info: parcours van wedstrijden, locaties van werken enz. in kaart op:

http://www.geopunt.be/kaart?viewer=Hinder_in_kaart_app/index.html