Cyriel Moeyaert werd 100

Op zaterdag 23 mei werd priester Cyriel Moeyaert 100 jaar oud, dit jaar is hij bovendien ook 75 jaar priester. Tot voor kort was hij medewerkend pastoor in de Kapelle en Abele.

Kan je een kleine anekdote vertellen uit je 75 jaar als priester?

Enkele dagen na mijn priesterwijding kreeg ik mijn eerste benoeming als leraar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem. Die benoeming was op zaterdag en de bedoeling was dat ik op zondag naar Izegem zou vertrekken om op maandag te beginnen in de school. Die zondag deed ik in de voormiddag nog de H. Mis bij ‘de Blindekens’ in Brugge. Nadien vertrok ik voor ‘een lange reis’ met de tram naar Izegem. Ik was er nog nooit geweest!Aangekomen aan het station vroeg ik aan één van de voorbijgangers de weg naar het college…eerst begrepen ze het niet goed, want in de volksmond werd het de ‘Broederschool’ genoemd. Ze hebben me dan de weg zo goed als mogelijk uitgelegd. Intussen was het bijna tijd voor de Vespers in de kapel van het college. Mijn voorganger, die me nog alles moest uitleggen, bleek nog niet thuis te zijn. Hij was nog in Lendelede om te gaan kijken naar de parochie waar hij vanaf de volgende dag benoemd was. Eindelijk kwam hij dan thuis. Het was E.H. Mayaert – maar één klank verschil met mijn naam. Hij heeft me dan alles heel goed uitgelegd, de boeken getoond enz. Zo heb ik dan in de nacht mijn lessen voor de volgende dag voorbereid!

Wat is er veranderd in 100 jaar? Is het nu beter of slechter dan vroeger?

Er is zeker heel veel veranderd. Sommige dingen zijn beter andere niet. De levensstandaard van de mensen is zeker verbeterd, maar de beleving van het geloofsleven is sterk verminderd.

Je gaf jaren les, onder andere Nederlands, en hebt een voorliefde voor de Nederlandse taal. Vanwaar komt die passie?

Ik heb inderdaad vele jaren les gegeven, maar niet alleen Nederlands! Ook veel andere vakken: Latijn, Grieks, Aardrijkskunde, Frans en zelfs een jaar Biologie. Dat was in die tijd normaal voor een priester-leraar. Mijn voorliefde voor de Nederlandse taal komt vooral uit de tijd dat ik leerling was aan het Klein seminarie in Roeselare. Enkele leraren hebben een bijzondere indruk op mij gemaakt, waaronder een zekere priester-leraar Robrecht Stock. Hij heeft ons echt de liefde voor onze taal bijgebracht door te zeggen: “Je moet je taal verzorgen, anders gaat ze teloor!” Hij was heel streng en is later nog inspecteur Nederlands geworden. Als leraar was ik zelf ook streng. Eén van mijn oud-leerlingen, gewezen minister Geert Bourgeois, heeft dit later nog verteld. Hij was nog steeds dankbaar dat ik op school streng was en steeds ‘op het ogenblik zelf’ de taalfouten van de leerlingen verbeterde.

Vorig jaar publiceerde je een boek: Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen. Werk je nog aan iets nieuws?

Ik ben nog aan het werken aan iets waarvoor ik steeds ook een bijzonder interesse had, namelijk: Het Nederlands in Komen door de eeuwen heen. Maar er is weinig kans dat het nog tot een publicatie komt…

Hoe hoop je je 100ste verjaardag te vieren? Wat zou je het liefst doen?

Gezien de omstandigheden heb ik geen grote verwachtingen… Ik laat die dag gewoon op mij afkomen. De dag zelf zal ik op mijn kamer de H. Mis vieren. Ik kijk ook uit naar het gesprek met onze bisschop enkele dagen voordien.

Voor de lezers die ook graag 100 willen worden: wat is jouw recept om 100 jaar oud te worden?

Eigenlijk heb ik geen echt recept, maar ik ben altijd met veel bezig geweest. Ik heb ook altijd veel gelezen. Voor een gezond leven is het belangrijk dat je veel ‘plannen’ hebt, anders wordt je leven passief.

Cyriel Moeyaert werd geboren op 23 mei 1920 in Sint-Andries. Als jongste van 11 kinderen bracht hij zijn jeugd door op de boerderij van zijn ouders in Langemark. Vanaf 1933 was hij leerling aan het Klein Seminarie in Roeselare. Zijn priesterwijding vond plaats op ‘Beloken Pasen’ 1945 (zondag 8 april in dat jaar) in de kapel van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Hij was toen 25. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd aan het Sint Jozefscollege in Izegem. Daar was hij gedurende 23 jaar leraar. Nadien was hij nog enkele jaren godsdienstleraar aan het Atheneum van Menen en ook nog in de school van de Roesbrugge Dames in Ieper. In 1975 werd hij benoemd tot Inspecteur Nederlands. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot in 1990.

Met dank aan auteur Michiel Van Mulders, aan zuster Rita Geukens van het woonzorgcentrum OLV-Gasthuis in Poperinge en de familie van Cyriel Moeyaert.

Bron: Kerknet – Bisdom Brugge

2Cyriel Moeyaert bij zijn priesterwijding op 8 april 1945

2014-08-15-stjtb mariahemelvaart (2)

15 augustus 2014 met Cum Jubilo

4

Mei 2020 in de babbelbus OLV gasthuis Poperinge

 

Albasten jubileum

Op woensdag 8 april was het exact 75 jaar geleden dat E.H. Cyriel Moeyaert tot priester werd gewijd. Een dergelijk albasten priesterjubileum is hoogst uitzonderlijk.

Tot begin december van verleden jaar was hij actief als medewerkend priester in Sint-Jan-ter Biezen, en voorheen ook in Abele. Sindsdien verblijft hij in het Rust- en Verzorgingstehuis – Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge.

Omwille van de coronamaatregelen kon er geen viering of persoonlijk felicitatiemoment worden voorzien.Nu wordt er verder uitgekeken naar de zijn honderdste verjaardag nl op zaterdag 23 mei. Ook hier wordt er afgewacht hoe voorzieningen ivm de corona verder zullen evolueren.

Uit de Beeldbank Westhoek Verbeeldt:

HEU005503199(1)

van onze pastoor Ludo

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Sportief
Ludo

Bericht van onze pastoor

Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

bron: Kerknet

Parochieblad van 8 tot 15 maart

66144-3194949916-69

Abele 

Vrijdag 06 maart: 18.30 u. Tweede Vastenkruisweg in Krombeke

Zaterdag 07 maart: 18.00u. H.Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 08 maart: 11.15u. H.Mis voor het welzijn van de parochianen

Vrijdag: 13 maart: 18.30 u. Derde Vastenkruisweg in Haringe

Zaterdag 14 maart: 18.00u. H.Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 15 maart: 11.15u. Naamopgave vormelingen en eerste communicanten

Sint-Jan-ter-Biezen

Vrijdag 6 maart: 18.30u. 2° Vastenkruisweg in Krombeke. Graag met velen

Zondag 8 maart: 10.15u. Jaarmis voor August Demaeght en echtgenote Simone Leplat

Dinsdag 10 maart: 08.30u H.Mis voor overledenen

Donderdag 12 maart: 08.30u. H.Mis voor overledenen

Vrijdag 13 maart: 18.30u. 3° Vastenkruisweg in Haringe. Graag met velen

Zondag 15 maart: 10.15u. Jaarmis voor Alidor Goudeseune en Maria Leyzier, dochter Yvette, zoon Joël, schoondochter Roza en schoonzoon Maurice

Watou

Vrijdag 6 maart: 18.30u. 2° Vastenkruisweg in Krombeke. Graag met velen

Zaterdag 7 maart: 11.30u. Doopselviering van Louwis Dever|17.00u. H.Mis voor overleden familie en vrienden

Zondag 8 maart: 09.30u. Hoogmis voor de parochianen|12.00u. Doopselviering van Nelle Sambaer

Maandag 9 maart: 08.00u. H.Mis voor bijzondere intentie

Woensdag 11 maart: 08.00u. H.Mis voor overleden echtgenote

Vrijdag 13 maart: 18.30u. 3° Vastenkruisweg in Haringe. Graag met  velen

Zaterdag 14 maart: 15.00u. Doopselviering van Kobe Casier|17.00u. Jaarmis voor Richard Rukebusch en echtgenote Madeleine Vanacker en dochters Margriet en Gerarda

Zondag 15 maart: 09.30u. Jaarmis voor André Pattou echtgenoot van Andrea Decrock