Opgepast vanaf 1 juli in Frankrijk

Frankrijk wijzigt maximumsnelheid op de secundaire wegen.
Met ingang van 1 juli 2018 gaat de maximumsnelheid op tweerichtingswegen zonder middenafscheiding (routes nationales en routes départementales) omlaag van 90 naar 80 km/h.

Advertenties

Gezocht

Serge Braem uit de Moenaardestraat 26 zoekt een atelier van ongeveer 50 vierkante meter. Hij zou er zijn hobbies, schilderen, keramiek en fotografie beoefenen en dit graag in Watou of de dichte omgeving. Graag ook met elektriciteit en water…vlakbij een wc is welkom.

Contact via: serge.braem@skynet.be

Toelichting GRS door burgemeester

Het openbaar onderzoek van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is lopende en dit nog tot 7 juli 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek ligt het dossier ter inzage  bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 55, en dit tijdens de kantooruren. Het document kun je ook raadplegen op de website www.poperinge.be via Inspraak – Openbare onderzoeken en bekendmaking – Ruimtelijk Structuurplan.

Tot het einde van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

De partiële herziening van het GRS zal worden toegelicht door de burgemeester op dinsdag 12 juni, om 20:00 u in OC De Bollaard.

Asfaltering Watouplein

Het Bewonersplatform kreeg zonet volgend bericht i.v.m. het Watouplein:

De asfalteringswerken zullen doorgaan. Ze waren ook al altijd zo gepland.De werken in de kasteelstraat en vijfhoekstraat (voetpaden) vorderen momenteel goed. We voorzien de asfalteringswerken 22 of 25 juni. Het frezen van de oude asfalt is de week ervoor voorzien. Intern zal de dienst Ondernemen (Florentien of Benedict) nog contact opnemen met de mensen die hun terras moeten wegnemen.

Wat de voegwerken van de kasseien betreft: het voegen is gebeurd met ternair zand. Het voegen met cement, die volledig dicht zouden zijn, is geen goede optie omdat er dan overal plassen zullen blijven staan. Indien we met cementvoegen hadden gewerkt dienden alle kasseien herplaatst te worden, wat niet haalbaar was. Werken met ternair zand helpt deels om het onkruid wat tegen te houden (maar zal nooit het onkruid helemaal tegenhouden).

Bron: Ben Haemerlynck, Technische Dienst Poperinge, 6 juni 2018

Ypres rally op grondgebied Watou

Op zaterdag 23 juni gaat de KP Watou door om 14:33 en 21:04, met vertrek in de Korte Wildeweg en aankomst in de Casseldreef (Poperinge).

Ook dit jaar zorgt de organisatie van vzw Superstage samen met meer dan 1.200 vrijwilligers voor een veilige rally. Meer info op www.ypresrally.com of contacteer het lokale politiecommissariaat op 057 33 40 00

Detail parcours rally: parcours Ypres rally

ter info: parcours van wedstrijden, locaties van werken enz. in kaart op:

http://www.geopunt.be/kaart?viewer=Hinder_in_kaart_app/index.html