DNA van het dorp

De provincie West-Vlaanderen wil in het kader van haar plattelandsbeleid het DNA, of de ruimtelijke eigenheid, van de dorpen versterken. Vier studiebureaus zullen jaarlijks (gedurende vier jaar) elk één dorp aan een masterplan helpen.

Het aangestelde studiebureau maakt eerst een analyse van het dorp. Daarna volgt een ontwerpweek ter plaatse waarin men werkt aan een langetermijnvisie voor het dorp. Tijdens deze week wordt sterk ingezet op participatie. Het masterplan kan als onderlegger dienen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een beeldkwaliteitsplan of een vergunningskader.

De gemeenteraad draagt Sint-Jan-ter-Biezen voor als kandidaat voor dit project om de verschillende uitdagingen en knelpunten in het dorp (herinrichting doortocht, toekomst kapel, realisatie ontmoetingsplaats,…) aan te pakken.

Rommelmarkt over de Schreve

Watounaars Patrick Masson en zoon Lukas vonden elkaar om in het nabij gelegen Bambecque een project van ‘landbouwverbreding’ uit te bouwen. Het project met de mooie naam ‘L’Île de Bambecque, ecosocial forest farming’ zal uitgebouwd worden op een boerderij in Oud-Vlaemsche stijl, daterend van 1769. Naast de kweek en verkoop van diverse fruitsoorten, groenten en kruiden, zullen er in de toekomst ook diverse dagactiviteiten, workshops en groepsvakanties aangeboden worden.

Om het project te steunen, wordt op zondag 13 september een rommelmarkt georganiseerd. Allen welkom.

nieuwe vakantiewoning ‘de Vuile Seule 18’

Op zoek naar een ruime vakantiewoning in het pittoreske Watou? Ik ontvang je graag. De Vuile Seule is een rustig gelegen woning met een eigentijdse inrichting. Het ruim gebouw biedt plaats aan voor 11 personen.

Kom helemaal tot rust met het mooie uitzicht, de relaxerende sauna en het ruim zonneterras. Geniet van de gezelligheid aan de open haard. Ga smullen in de lekkere restaurants van Watou. Kortom: 100% ontspannen en genieten.

Ik verwelkom je graag,

Leenvuileseule 18

meer info

 

Nieuwe straatnaam

Mézières-en-Brenneplein

Tijdens de gemeenteraad van 24 februari 2020 stelde de gemeenteraad ‘Mézièreplein’ principieel vast voor het bouwproject Douvieweg (nieuwe straat en parking) samen met de bestaande wegen palend aan het Brennepark. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd door het verbroederingscomité voorgesteld om de straatnaam ‘Mézières-en-Brenneplein toe te kennen. Er zijn namelijk meerdere Mézières in Frankrijk, zodat de volledige naam wel wat lang, maar noodzakelijk is. Het stukje Douvieweg 13A tot 13E en 21A wordt eveneens opgenomen in de nieuwe straatnaam.

Beschermd dorpsgezicht

Bericht voor alle bewoners/eigenaars van het beschermd dorpsgezicht

Beheersplan Watou – goedkeuring 13.05.2020 – infosessie 23.09.2020

Medio mei werd het beheersplan voor het beschermde dorpsgezicht van Watou goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Hierdoor worden werkzaamheden aan erfgoedelementen, zichtbaar vanaf het openbaar domein, betoelaagbaar.

Het beheersplan zal op termijn toegankelijk zijn op de website https://plannen.onroerenderfgoed.be/
Stad Poperinge heeft het beheersplan en zijn bijlages (2 afzonderlijke PDF documenten) inmiddels ook ontsloten op de website.  U kan ze hier consulteren : https://www.poperinge.be/beschermd-dorpsgezicht

Stad Poperinge wenst u graag uit te nodigen op een infosessie van de ontwerpers van het beheersplan, op woensdag 23 september a.s. om 20.00u in OC De Bollaard.
De ontwerpers van Dries Vanhove architectenbureau en AVAPARTNERS zullen op de infosessie bijgestaan worden door Stad Poperinge en I.O.E.D. CO7.
Na de infosessie is ruimte voor algemene vragen en voor persoonlijke vragen in een één op één gesprek na afloop van de vergadering.

Alle eigenaars werden ook per schrijven uitgenodigd door Stad Poperinge.

beschermd dorpsgezicht

Landschapsfonds Westhoek

Het Regionaal Landschap Westhoek vzw, de provincie West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij nodigen u graag uit op de officiële lancering van het Landschapsfonds Westhoek op woensdag 26 augustus om 11.00u bij B&B ’t Heuvelhof (Zwartemolenstraat 8 te Dranouter).

Na twee succesvolle proefrondes schiet het Landschapsfonds Westhoek nu definitief uit de startblokken. Verenigingen, georganiseerde bewonersgroepen of ook gewoon losse geëngageerde buurtbewoners roepen we op om een groen initiatief in te dienen (een buurttuintje aanleggen, een bosje aanplanten, het inrichten van een natuurgebiedje, een pluktuin, voedselbosjes, een levende uitkijktoren, waterrijke natuur, geveltuintjes, bloemenlinten …). Het gaat om kleinschalige groeninitiatieven in of nabij het dorp of de buurt. De helft van het beoogde bedrag dat ze hiervoor nodig hebben, krijgen ze cadeau van het Landschapsfonds Westhoek, op voorwaarde dat ze de andere helft ophalen via crowdfunding. Een uniek en vernieuwend initiatief in Vlaanderen om het landschap in te richten dus. De voorbije try-outs leverden alvast 10 verrassende ideeën op, die allemaal slaagden in hun opzet.

Programma:

11.00u: Welkomstwoord door Dirk Cuvelier, coördinator Regionaal Landschap Westhoek

11.10u: Duiding Landschapsfonds Westhoek door gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter Regionaal Landschap Westhoek

11.30u: Aperitief en hapje (uit de oven die tot stand kwam dankzij het Landschapsfonds Westhoek) bij een gezellige ontmoeting met vroegere initiatiefnemers, geïnteresseerden, mogelijke partners,…

Graag inschrijven voor 20 augustus via https://rlwesthoek.bookfast.me/

We hopen ook u te mogen verwelkomen!

regionaal landschap

Bollaard opnieuw beschikbaar

Beste Poperingse culturele vereniging,

Om de heropstart tijdens deze Coronacrisis van jullie vereniging zo vlot mogelijk te laten verlopen, besliste het stadsbestuur volgende richtlijnen en maatregelen:

 • De balies van de diensten cultuur, jeugd en sport zijn terug open vanaf 1/07 volgens de gekende openingsuren. Reservaties kunnen opnieuw aangevraagd worden voor alle stadszalen vanaf vandaag, en dit voor activiteiten vanaf 1/07. Een badge (cultuur en jeugd) ophalen is mogelijk vanaf maandag 29/6.
  • Opgepast: door de extra noodzakelijke ruimte voor jeugdwerking (Popsjot, speelpleinwerking, kinderopvang) zijn de beschikbare zalen beperkt. De diensten kunnen jullie verder helpen met een oplijsting van de beschikbare ruimtes.
 • Voor elke vereniging zal de stad een standaardpakket voorzien met volgende inhoud:
   • 1x 500ml handgel
   • 6x rollen papier voor afdrogen handen en poetsen materiaal
   • 3x handzeep
   • 1x spray voor contactoppervlaktes (per 100 leden)
   • 5x wegwerphandschoenen/wegwerpmondmasker
   • 1x tape voor verenigingen met eigen lokaal/cafetaria
  • Dit pakket is per 50 leden (afgerond naar boven).
 • Gelieve aan te geven aan jullie desbetreffende dienst (jeugddienst@poperinge.be, sportdienst@poperinge.be, cultuur@poperinge.be) of jullie vereniging dit pakket wenst, en of dit voldoende is. Deadline voor het doorsturen van deze informatie: maandag 29/06/2020 om 16u.
  • Voorbeeld: sportvereniging X heeft 180 leden > afgerond naar boven (per 50) is dit 200. Elk pakket is goed voor 50 leden, dus vereniging X heeft recht op (200/50=) 4 standaardpakketten. Vereniging X mailt de sportdienst dat ze ingaat op deze vraag, en dat 4 pakketten voldoende zijn voor hun werking. (aantallen exact doorgeven)

°      Indien jouw vereniging een kleiner pakket wil, wil doorgeven wat je wenst.

°      Indien je vereniging meer pakketten wil, wil motiveren waarom. De desbetreffende dienst beoordeelt of je vraag gerechtvaardigd is.

 

   • Deze pakketten zullen vanaf 27/7 beschikbaar zijn en moeten zelf opgehaald worden bij de desbetreffende dienst. (exacte data en uren volgen)
    • Indien verenigingen vroeger opstarten dan 27/7, zal de stad een tijdelijke oplossing aanbieden om deze activiteiten in alle veiligheid te laten doorgaan.
 • De uitleendienst zal vanaf 1/8 tijdelijk uitgebreid worden met ‘Coronaproof’-materiaal:
   • mobiel plexiglas voor balie/ticketverkoop/inkom
   • zuil voor handgelpompen
   • signalisatieborden voor looplijnen
   • affiches met algemene richtlijnen
   • contactloze thermometers
  • Meer info hieromtrent volgt midden juli. (hoe reserveren, hoe gebruiken, …)
 • Er zullen specifieke richtlijnen gelden voor het gebruik van alle stadszalen. (Gemeenschapscentrum, Jeugddienst, sportdienst en AGB De Kouter) Deze zullen per reservatie/gebruiker meegedeeld worden digitaal of op papier. Deze richtlijnen zijn verplicht op te volgen bij alle activiteiten in stadszalen en gelden in alle stadszalen.
 • Deze bovenstaande maatregelen en richtlijnen zijn een eerste stap in de heropstart. Volgende stappen (mogelijk op logistiek vlak of financieel via bv. subsidies) zullen genomen worden in functie van eventuele nieuwe maatregelen (versoepeling of verstrenging). De stad zal op tijd en stond via de verschillende diensten hierover communiceren.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet mij te contacteren. En dus graag een mailtje terug in verband met de hoeveelheid pakketten voor maandag 29/6 om 16u.

Mvg,

Matthias Breyne • Cubeco/projectcoördinator Kunstenfestival Watou

Dienst Cultuur • Grote markt 1 • 8970 Poperinge

Tel. +32 57 346 686 • http://www.poperinge.be

Extra terrassen

 

extra terrassen (2)extra terrassen (1)

Het schepencollege besliste op 8 juni om extra terrassen toe te laten in Poperinge en deelgemeenten. Van maandag 15 juni tot en met zondag 20 september worden

twee parkeerplaatsen ingenomen op de Kleine Markt (Vinifera)

twee parkeerplaatsen in de Steenvoordestraat 33 (de Kikker)

de gewone parkeerplaatsen aan de Oostzijde van het Watouplein (Dirks café, Ovenhuis, Wethuys)

2020-06-11 Extra terrasruimte voor Poperingse horeca

Bron: HLN 11-06-2020

Heropstart Horeca

Heropstart Horeca vanaf maandag 8 juni. Eindelijk!

Raadpleeg de websites en sociale media van uw favoriete restaurants en café’s.

mededeling:

En om die gelegenheid wat kleur en pep te geven, heeft de Paterstafel Johana, een nieuwe inwoonster van Watou, gevraagd  om haar handwerk volgend weekend tentoon te stellen. Johana zal persoonlijk aanwezig zijn. Mogelijkheid deze ambachtelijke producten ter plaatse te kopen.

Op https://www.facebook.com/Johana.Handwerk/ kunt U haar realisaties bekijken.  Zaterdag 13 en zondag 14 juni telkens vanaf 11:00 tot 19:00. In de namiddag koffie met gebak.

Voor de pizzaliefhebbers: wees gerust, PizzaWatou blijft verder bestaan.

Masterplan Vroonhofsite

Het studiebureau VELD en de stad werkten de voorbije maanden hard aan de opmaak van het masterplan voor de Vroonhofsite. De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari, vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met z’n experten zelf, de basis voor het voorstel, dat nu op tafel ligt.

Bedoeling is om via een tweede inspraakronde het brede publiek te informeren over het actuele voorstel en desgevallend bijsturingen uit te voeren.

De tweede inspraakronde bevat niet minder dan vier mogelijkheden om het plan te leren kennen en opmerkingen/suggesties te formuleren:

 1. Op maandag 22 juni is er om 19u. een live sessie voor het brede publiek. Leden van het schepencollege en het studiebureau lichten uitvoerig het huidige plan toe, zowel mondeling als met de nodige plannetjes en schetsen. Iedereen kan deze live voorstelling gemakkelijk online volgen (en chatten met de organisatoren). Meer praktische info over deze live sessie volgt via de stedelijke website en de digitale stadskanalen.
 2. Deze live sessie wordt opgenomen en blijft de dagen/weken nadien als een webinar ter beschikking op de stedelijke website. Iedereen kan dus wanneer en waar hij/zij wil de digitale uiteenzetting op eigen tempo bekijken en herbekijken. Reacties zijn via mail mogelijk tot eind juni.
 3. In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14-20u.), vrijdag 26 juni (9-12u. en 14-18u.) en zaterdag 27 juni (9 tot 12u.) een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel. Een deskundige geeft desgewenst commentaar en noteert bemerkingen vanuit het publiek. Uiteraard worden de nodige Corona-maatregelen genomen.
 4. Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een (onderbouwd) advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering.

Bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. Als bovenstaande timing en werkwijze lukken, plant de stad de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020.

Bron: Alexander Tydtgat welzijnsconsulent Poperinge

057-30 98 79 welzijn@poperinge.be