Nuttige info

Dit dorpskrantje is een initiatief van Michel Russe en wordt gesteund door het bewonersplatform. Onze onbetaalde vliegende reporter Michel, sprokkelt samen met Jan Daschot nieuwtjes, zorgt voor foto’s waar mogelijk, zodat de Watounaars en zeker ook de oud-Watounaars op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Watou. Aarzel niet om uw (niet-commerciële) activiteiten, nieuwtjes of foutjes door te geven aan michel.russe@yahoo.com of daschot.ryon@gmail.com

Komende activiteiten

11 oktober 2022: Fin de saison Handelsraad Watou

14 oktober 2022: “Kuj Eki Helpen” Buurtsalon de Bollaard 15-17u, info debuurtbres@poperinge.be

18 november 2022: “Kuj Eki Helpen” Buurtsalon de Bollaard 15-17u, info debuurtbres@poperinge.be

19 en 20 november 2022: WinterBBQ in de Bollaard TVV basisschool de Waaier

9 december 2022: “Kuj Eki Helpen” Buurtsalon de Bollaard 15-17u, info debuurtbres@poperinge.be


Hieronder vindt u een lijst van contacten i.v.m.

Medische hulp en zorg | Kinderopvang | Erediensten| Onderwijs | Veiligheid| Afvalverwerking | Voedingswinkels | Vrije Tijd & Cultuur | Verenigingen | Informatie & Media


Medische hulp en zorg

Huisdokters

Joke Barzeele | Kapelaanstraat, Watou (afspraak) Douvieweg 59 (vrije consultatie) zie website | Tel.: 057-21 75 55 | https://websites.mijndokter.be/huisartsenpraktijkhetgrensland/afspraak-maken/

Erik Melis | Oude Provenstraat 10 Watou (op afspraak, telefonisch of via website) | 057- 38 87 55 | https://progenda.be/calendars/dokter-melis-erik-huisarts-watou

Jean-Pierre Verhoeve | Douvieweg 59, Watou | tel. 057-38 86 72 |

mail: jean-pierre.verhoeve@telenet.be

Tandarts

Hans Neudt | Moenaardestraat 6, Watou | 057- 38 86 72 | Mail tandarts.neudt@telenet.be

Apotheek

Bénédicte Vandewalle-Verrue | Steenvoordestraat 6, Watou | 057-38 85 92 | info@vandewalle-verrue.be | gesloten op donderdag- en zaterdagnamiddag en zondag. www.vandewalle-verrue.be

Kine

Rik Barzeele | Steenvoordestraat 76, Watou | Tel. 057-38 83 56 |Gsm: 0478 – 50 91 71

Jolien Soenen, Douvieweg 50, Watou | Gsm: 0472 – 56 84 29 | Mail: info@kinejolien.be | Web: www.kinejolien.be

Wachtdiensten

Huisartsen: 057-30 01 49

Tandartsen: 0903 39 969 | enkel voor spoedgevallen | enkel weekends, feest- en brugdagen tussen 9u en 18u

Apotheek: 0903 99 000 tussen 22u en 9u | www.apotheek.be

Oogarts: 057 – 38 83 56

Thuisverpleging

Wit-Gele Kruis | Tel. 057 – 33 31 16

O.L.V.-Gasthuis | Gsm: 0475 – 70 24 83

Dolorez Dequirez | Steenvoordestraat 90, Watou | Gsm: 0495 – 46 15 21 | Mail: dolores.dequirez@telenet.be | Web: https://dd.thuisverplegingen.be

Jolien Desmet, Callestraat 7, Watou | Gsm: 0474 – 81 92 27 | Mail: desmet_jolien@hotmail.com

Leen Descamps, Winnezelestraat 24, Watou | Gsm: 0498 – 82 79 55 leen_descamps@hotmail.com

Dierenarts

Jan Degeest | Steenvoordestraat 24, Watou | 057 – 38 83 88 | Gsm: 0476 – 39 87 86 |Mail: jan.de.geest@skynet.be

Bijstand

Nestor | Dorpsdienst door vrijwilligers. Aanbieden van aanvullende dienstverlening aan senioren en zorgbehoevenden. Vervoer- en boodschappendienst, klusjesdienst, gezelschapsdienst, enz. | Sociaal Huis, Veurnestraat 15, Poperinge | Tel: 057 – 46 96 02 | Gsm: 0470 – 50 12 41 | Mail: nestor@poperinge.be

Samana (Ziekenzorg)

https://www.samana.be/

Kinderopvang

Dag Kind | Evie Gouwy, Winnezelestraat 4, Watou | Gsm: 0473 – 25 87 65 | Mail: eviegouwy@gmail.com

Kinderopvang Pang | Carmen Delalleau | Moenaardestraat 12, Watou | Mail: delecarm@hotmail.com

IBO Hopsakee (buitenschoolse opvang) | De Bollaard, Winnezelestraat 18, Watou | Tel: 057 – 21 22 90 of 057 – 30 08 68 | Mail: ibo.watou@poperinge.be | Web: http://www.poperinge.be/hopsakee

Babysitdienst Gezinsbond | alle info: Mia Ryon, mia.ryon@telenet.be of 057-38 81 96

Kind en Gezin | | consultatiebureau, Kouter 1, 8970 Poperinge | Tel: 078 15 01 00 | https://www.kindengezin.be/


Erediensten

Parochie Sint-Bavo Watou | maakt deel uit van de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren samen met o.a.Abele, Sint-Jan-ter-Biezen.

Ludo Lepee: meewerkend priester | Kerkhofstraat 1, Watou | Tel: 057 – 38 80 47 | Gsm: 0474 – 46 98 25 | Mail: ludo.lepee@skynet.be

Kerkraad parochie Sint-Bavo | Marc Igodt: voorzitter | Mail: marc.igodt@telenet.be


Onderwijs

Basisschool de Waaier | Moenaardestraat 12 of Mézières-en-Brenneplein zn | Tel.: 057-38 83 08 | Mail: vbswatou@kbrp.be | Web: http://dewaaierwatou.weebly.com/

Kunstacademie | O.C. de Bollaard, Winnezelestraat 18 | Woordkunst-drama tweede graad op dinsdagavond | Beeldende en audiovisuele kunst, eerste en tweede graad op vrijdagnamiddag | http://kunstacademiepoperinge.be/


Veiligheid

Lokale politie

Laurent Deman wijkinspecteur Watou, Sint-Jan-ter-Biezen, Abele en Reningelst | Kantoor: Oostlaan 9, 8970 Poperinge | Tel.: 057 – 33 40 00 | Mail: PZ.ArroPZ.Arroieper.RegioWest@police.belgium.eu Dringende meldingen: dispatching Ieper tel. 057 -23 05 00 of 101 of 112 Card Stop: 070 34 43 44 Docstop, bij diefstal identiteitskaart of paspoort: 00800 2123 2123

Hulpdiensten

Brandweer ZuidIJzer | Haringestraat 26a, Roesbrugge | Noodnummer: 112 | Niet dringende interventies bij noodweer: 1722 | Web: http://www.brandweer-zuidijzer.be/

Wespenverdelging| Brandweer Westhoek |https://wespennest.vlaanderen/poperinge | Antigifcentrum: 070 – 24 52 45 |

Awel (jongerentelefoon): 102

AED| Automatische Externe Defebrilator | Kerkmuur, Moenaardestraat rechtover de school | https://www.poperinge.be/hartveilig


Afvalverwerking

Recyclagepark | Vlaanderenlaan 16, Poperinge |057 – 33 86 25 | omgevingsdienst@poperinge.be |https://www.poperinge.be/contact-recyclagepark | https://www.ivvo.be/sites/default/files/pdfafvalkalender/POPERINGE%2021.pdf https://www.ivvo.be/poperinge | gesloten op dinsdagvoormiddag en zaterdagnamiddag

Afvalophaling aan huis | vanaf voorjaar 2021 afvalcontainers en PMD+ |https://www.poperinge.be/afvalophaling

Aanvraagformulier ophaling groot huisvuil | https://eloket.icordis.be/nl/poperinge/eloket/1/71/0?sc=331D602ACAA8F574786C718D94BFE6DB


Voedingswinkels

Mini Market + Postpunt | Watouplein 13, tel.: 057 – 38 87 71

Slagerij Vermeulen | Watouplein 10, Tel.: 057 – 38 81 88 | Gesloten op donderdag Mail: info@slagerij-vermeulen.be | Web: https://www.slagerij-vermeulen.be/

Slagerij Leuridan | Steenvoordestraat 37, tel.: 057 – 38 80 34 | Gesloten op zondag en maandag | Tel.: 057 – 38 80 34 | Mail: info@slagerijleuridan.be | Web: https://slagerijleuridan.be/

Zuivelhandel Inge Devooght | Zuivelproducten & meer geleverd aan huis, kaasplankjes, kaasbuffet | tel.: 0477-24 71 75 | mail: inge.devooght@telenet.be | https://www.facebook.com/Zuivelhandel-Inge-Devooght-104880261331830/

Bakkerij: In Watou is er geen warme bakker meer. Brood is verkrijgbaar in de Mini Market en bij slagerij Leuridan, bij voorkeur op afspraak.


Vrije Tijd en Cultuur

O.C. de Bollaard | Winnezelestraat 18A |

Reservaties, tarieven en info: https://www.poperinge.be/oc-de-bollaard-watou

Buurtbres| buurtsalon in de Bollaard| ontmoeting en activiteiten voor alle dorpsbewoners, met specifieke aandacht voor senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen. Alle info: debuurtbres@poperinge.be

Vzw Parochiezaal | Blauwhuisstraat 5, Watou | Reservaties, tarieven en info:

http://www.parochiezaalwatou.be/ | info@parochiezaalwatou.be

Bibliotheek | O.C. de Bollaard | Open op vrijdag van 15u tot 17u en op de uren van het Buurtsalon | Tel. 057 – 34 67 97 | Mail: bib@poperinge.be

Speelpleinwerking | https://www.poperinge.be/openbare-speelpleinen |

Carmen Delalleauspwdebollaert@gmail.com


Verenigingen

Bolders Watou | kalender:

Cum Jubilo | Mail: benedicte_deheegher@hotmail.com| Web: https://cumjubilo.be/

Feestcomité | jmgeiregat@hotmail.com of peterborteel@telenet.be

Ferm (voorheen KVLV) | An Doolaeghe, Gsm: 0492 – 58 38 83 | Secretaresse: Carmen Delalleau, Gsm: 0476 – 61 12 33 | Mail: joseph.delalleau@telenet.be | Web: https://www.fermwatou.be/index.php/activiteiten/

Gezinsbond Watou | Mia Ryon, Tel.: 057- 38 81 96 | Mail: miaryon@gmail.com

KSA de Bollaert Watou | Mail: sara.vandenberghe90@gmail.com of lanavandenbussche@gmail.com | Web: https://www.ksawatou.be/

Landelijke Gilde | secretaris Jozef Delalleau, Tel.: 057- 38 87 66 | Gsm: 0474 -37 81 04 | Mail: Joseph.delalleau@telenet.be | Web: https://watou.landelijkegilden.be/

Okra | mail: alain.vandendriessche1@telenet.be | web: https://okrawatou.be/

jacqueline.vuylsteker@telenet.be

Sint-Maartencomité | bertbonduelle@hotmail.com

Sint-Sebastiaan boogschutters: Fernand Vuylsteker, Steenvoordestraat 69, tel.: 057 – 38 86 62

Tafeltennisclub (TTC) de Kikker | Luc.lignel@telenet.be

Trippeltrappers | contact: nadine.taffin@telenet.be

Verbroederingscomité Watou-Mézières-en-Brenne | johan.decaesteker@telenet.be

Watoudou | Tel.: 0478 – 72 93 94 | Mail: robin@watoudou.be | Web:http://watoudou.be/

Watou Westhoek | sebastiaan.hespeel@gmail.com | Facebook : www.toneelwatouwesthoek.be

Beeldbank Westhoek Verbeeldt | Vrijwilligers Watou: Miranda Labaere, Jan Daschot en Mia Ryon|Abele: Martin Samyn | Web gesorteerd op ‘Watou’: https://westhoekverbeeldt.be/zoeken-door-alles?trefwoord=watou&gemeente=Alle+gemeenten contact: jan.daschot@telenet.be of degraeve.j@telenet.be


Informatie & Media

Bewonersplatform Watou | overlegorgaan tussen stadsbestuur en bewoners | Recentste verslagen: https://www.poperinge.be/bewonersplatform-watou | Guido Ollevier: Voorzitter | Jan Daschot: Secretaris, tel: 057- 38 81 96 | Mail: bpwatou@poperinge.be of jan.daschot@telenet.be | verslagen

Het Watounoartje | blog met nieuwtjes en info over en voor Watou | Jan Daschot en Michel Russe: redactie | https://hetwatounoartje.wordpress.com/ | contact: jan.daschot@telenet.be

Buurtsalon | Elke derde zaterdag van de maand van 10u tot 12u | Zitdag Seniorenzorg op eerste dinsdag van de maand van 13:30u tot 16:30u (wordt momenteel herzien-2022) | https://www.poperinge.be/buurtsalon-watou

Handelsraad Watou | Mail: info@handelsraadwatou.be| website: https://visitwatou.be/

Beschermd Dorpsgezicht | Inventaris Onroerend Erfgoed van ons dorp https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?tekst=watou en het beheersplan (2020) https://www.poperinge.be/beschermd-dorpsgezicht

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) | https://www.poperinge.be/grup

De Stadskrant | digitale versie | https://www.poperinge.be/stadskrant

Uit in Vlaanderen | gesorteerd op ‘Watou’: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/8978-watou

Johan Decaesteker: correspondent Krant van West-Vlaanderen | Johan.decaesteker@telenet.be

www.watou.com | info@watou.be


%d bloggers liken dit: