Rondleiding kunstenfestival

Exclusief voor Watounaars! Uitverkocht! Het bewonersplatform Watou nodigt je ook dit jaar graag uit voor een begeleide rondleiding op diverse locaties van het Kunstenfestival 2022 op Maandag 25 juli om 15:30 Twee gidsen zullen elk 20 personen begeleiden gedurende ong. 2 uur op de Watouse locaties Daarna kan er nagepraat worden tijdens een gezellige drinkMeer lezen over “Rondleiding kunstenfestival”

Vergadering Bewonersplatform

Op woensdag 18 mei e.k. gaat er in O.C. de Bollaard om 20u. sinds lange tijd weer een vergadering door van het BP. Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Ben Desmytter zullen aanwezig zijn. Agenda: Stand van zaken heraanleg van het Watouplein en Kleine Markt Werken Brennepark Voorstelling Buurtbres Kunstenfestival Gregoriaans Festival Toekomst Bewonersplatform Vragen uitMeer lezen over “Vergadering Bewonersplatform”

info-avond mobiliteit

Dienst Mobiliteit organiseert op donderdag 5 mei om 19.30 u. een infoavond over autodelen in OC De Bollaard. Er worden 2 projecten toegelicht: Dégage Poperinge is een platform voor autodelen onder particulieren. Je kan je eigen auto ter beschikking stellen of een auto lenen van een andere gebruiker. Flexigo is een autodeelproject i.s.m. garage Duran,Meer lezen over “info-avond mobiliteit”

Kunstenfestival voor Watounaars

Op zaterdag 7 augustus tekenden 40 Watounaars present voor een gegidste rondleiding op het Kunstenfestival. Curator Chantal Pattyn (nethoofd Klara) verwelkomde ons, waarna we op sleeptouw werden genomen op de Watouse locaties door twee uitstekende gidsen. De namiddag werd afgesloten met een gesmaakte drink in de Bollaard. Met dank aan het stadsbestuur en het BewonersplatformMeer lezen over “Kunstenfestival voor Watounaars”

Exclusief voor Watounaars (volzet!)

Beste inwoner van Watou,Het bewonersplatform Watou nodigt je ook dit jaar graag uit voor een begeleide rondleiding op diverse locaties van het Kunstenfestival 2021 op Zaterdag 7 augustus om 17:00 Twee gidsen zullen elk 20 personen begeleiden gedurende ong. 2 uur Daarna kan er nagepraat worden tijdens een drink in de Bollaard Snel inschrijven isMeer lezen over “Exclusief voor Watounaars (volzet!)”

Energiek Watou

Benieuwd naar de warmtefoto van jouw huis: nu extra zitdagen De zitdag op 1 april in de Bollaard in Watou  moesten we annuleren omwille van verstrengende coronamaatregelen. De maatregelen zijn ondertussen versoepeld en daarom bieden we  de inwoners van Watou  graag een nieuwe kans aan voor een gesprek met onze adviseur. Je kan een afspraakMeer lezen over “Energiek Watou”

Energiek Watou

Help warmtefoto’s van Watou interpreteren Je vernam vast al dat deze winter van alle gevels in Watou een warmtefoto werd gemaakt. Tussen 15 maart en begin april stellen we de foto’s voor aan alle inwoners die dit willen. We organiseren hiervoor drie zitdagen in het dorp. Op die zitdagen krijgen alle bewoners de warmtefoto vanMeer lezen over “Energiek Watou”

Dorpenplan Poperinge

In het in december 2019 goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad Poperinge is in heel wat actieplannen en acties sprake van een versterking en verbetering van de infrastructuur en gebouwen in de Poperingse deelgemeenten, dorpen en woonkernen. Die acties worden uitgewerkt in een dorpenplan. Uw mening of opmerkingen worden behandeld in een volgendeMeer lezen over “Dorpenplan Poperinge”

Thermocar deed zijn ronde

Maandagavond 7 december maakte de thermocar van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een gevelscan van de 750 woningen in Watou (met uitzondering van de kernen St.-Jan-ter_Biezen en Abele). De auto reed 90 kilometer om infroroodfoto’s te nemen om energieverliezen op te sporen. De resultaten mogen we verwachten rond maart 2021. “Het klimaat- en energievraagstuk is actuelerMeer lezen over “Thermocar deed zijn ronde”

’t Watounoartje uitgebreid

Weinig of geen nieuws uit eigen dorp en een zee van tijd, dus werd het Watounoartje verder uitgebreid en aangevuld met nuttige info. Klik ook eens op de pagina’s ‘nuttige info’ en ‘dorp van hoge gisting’. Handige info, klaar en helder, kort en bondig, meer moet dat niet zijn. Zie je een foutje, heb jeMeer lezen over “’t Watounoartje uitgebreid”

bezoek Kunstenfestival met gids

Het bewonersplatform nodigt de Watounaars ook dit jaar graag uit voor een begeleide rondleiding op diverse locaties van het Kunstenfestival op donderdag 11 juli om 16:30 Twee gidsen zullen elk 25 personen begeleiden gedurende ong. 2:30 uur, daarna kan er nagepraat worden tijdens een drink in de Bollaard. Snel inschrijven is dus de boodschap! DankzijMeer lezen over “bezoek Kunstenfestival met gids”

Zone 30

Op 11 juni had er een dringend overleg plaats in de Bollaard op vraag van de schooldirectie en het Bewonersplatform i.v.m. de overdreven snelheid in de zone 30. Er werd beslist om bijkomende wegmarkeringen te plaatsen (is deze week gebeurd) en elektronische snelheidsinformatieborden (tegen september?). Evaluatie volgt in een algemene vergadering van het Bewonersplatform inMeer lezen over “Zone 30”

Oproep kandidaat

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Poperinge is op zoek naar iemand die Watou wil vertegenwoordigen in de vergadering. Wat houdt het in: Er zijn twee vergaderingen per jaar, waarop de persoon in kwestie dan even samenvat wat er beter kan in de Bollaard. Dit kan gaan over praktische zaken, of herstellingswerken die noodzakelijk zijn. DaarnaastMeer lezen over “Oproep kandidaat”