Nieuw subsidiereglement verenigingen

De vrijetijdsdiensten werkten in samenwerking met de betrokken adviesraden één nieuw reglement uit voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Het nieuwe reglement gaat uit van een verregaande, uniforme subsidiëring op basis van kwalitatieve en minder kwantitatieve criteria. Het reglement bepaalt aan welke beperkte erkenningsvoorwaarden een vereniging dient te beantwoorden”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V).

Plus-subsidie

Elke erkende vereniging heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze werkingssubsidie bestaat uit een algemene subsidie en optioneel uit een plus-subsidie. “De berekening voor de algemene subsidie gebeurt op basis van het soort vereniging en op basis van criteria als: aanwezigheid op algemene vergaderingen (van de adviesraad), aantal leden, inclusieve werking (G-werking of samenwerking met kansengroepen), digitale en geüpdatete communicatiekanalen, Uitpas- en vernieuwende activiteiten”, legt schepen van financiën Ben Desmyter (CD&V) uit.

Bovenop de algemene subsidie kunnen een aantal verenigingen een plussubsidie krijgen. “Die plus-subsidie varieert per sector. Jeugd focust op criteria als activiteiten en ouderparticipatie, kampen (met eventueel overnachtingen), leiders met attest, vorming, lokalencontrole en energietoelage. Sport zet in op de scholingsgraad van de trainers en het aantal trainingsuren. Cultuur focust op een kwalitatieve werking, professionele begeleiding, vorming, opvoeringen en een actieve jeugdwerking”, vult schepen van sport Klaas Verbeke (CD&V) aan.

Het werkjaar loopt voor elke vereniging van 1 juli tot 30 juni. Elke vereniging kan tussen 1 juli en 30 september een verantwoordingsdossier indienen via een online toepassing. De betrokken dienst en/of adviesraad controleert alle digitale dossiers tegen 1 december. Daarna kent het schepencollege de subsidies toe en laat die uitbetalen voor het einde van het jaar. “Om grote schommelingen te vermijden zijn er enkele garanties ingebouwd. De werkingssubsidie van elke vereniging is voor de eerstkomende 4 jaar minimum 90 procent (en maximum 120 procent) van de werkingssubsidie, uitbetaald in juni 2021. Nog goed nieuws: groeit het aantal verenigingen, dan krijgt die sector extra budget”, aldus schepen Vandromme.

Bron HLN 18-10-2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: