Aquafin

Aquafin voorziet de optimalisatie van ZVG Watou, inclusief renovatie van de toevoercollector (waterzuiveringsstation). De betrokken percelen liggen in sectie A, langs de Houtkerkestraat en de Winnezelestraat (zie bijlage)

het volledig dossier ligt ter inzage tijdens de kantooruren op de Technische Dienst, Veurnestraat 55 te Poperinge van 3 december t.e.m. 2 januari 2019openbare werken afavalcollector

Afvalcontainers

In eerdere vergaderingen van het bewonersplatform van 2017 en 2018 werd gevraagd om de afvalcontainers verder van de straat te plaatsen met de openingen weg van de straatkant. Daarnaast werd ook gevraagd om de volledige hoek te asfalteren zodat we niet meer in de modder staan bij het deponeren van afval.

de containers staan nu perfect opgesteld en in het droge….nu de bezoekers nog!

IMG_3095IMG_3094

 

Wegenwerken

Tussen 28 november en 21 december 2018 wordt het wegdek van de Kapellestraat, tussen Stoppelweg en de bebouwde kom van Sint-Jan-ter-Biezen vernieuwd.

Meer info: klik hier

Dienst inname openbaar domein (IOD) Grote Markt 1 • 8970 Poperinge

Inname openbaar domein? Kijk op www.poperinge.be/openbaardomein voor meer info. Raadpleeg www.geopunt.be/hinder-in-kaart voor alle hinder op het openbaar domein.

Asfaltering Watouplein

Het Bewonersplatform kreeg zonet volgend bericht i.v.m. het Watouplein:

De asfalteringswerken zullen doorgaan. Ze waren ook al altijd zo gepland.De werken in de kasteelstraat en vijfhoekstraat (voetpaden) vorderen momenteel goed. We voorzien de asfalteringswerken 22 of 25 juni. Het frezen van de oude asfalt is de week ervoor voorzien. Intern zal de dienst Ondernemen (Florentien of Benedict) nog contact opnemen met de mensen die hun terras moeten wegnemen.

Wat de voegwerken van de kasseien betreft: het voegen is gebeurd met ternair zand. Het voegen met cement, die volledig dicht zouden zijn, is geen goede optie omdat er dan overal plassen zullen blijven staan. Indien we met cementvoegen hadden gewerkt dienden alle kasseien herplaatst te worden, wat niet haalbaar was. Werken met ternair zand helpt deels om het onkruid wat tegen te houden (maar zal nooit het onkruid helemaal tegenhouden).

Bron: Ben Haemerlynck, Technische Dienst Poperinge, 6 juni 2018