Relanceplan voor lokaal socio-economisch leven

In de gemeenteraad van mei ligt het volgende plan klaar om goedgekeurd te worden.

Lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na en met Corona

hierbij enkele uittreksels, de volledige tekst vindt u onderaan

5. Andere maatregelen
5.1 Socio – culturele leven en toerisme en horeca stimuleren
5.1.1 Evenementen hebben een belangrijke impact op en bieden een grote meerwaarde aan de lokale samenleving.
Veel activiteiten worden georganiseerd door onze verenigingen. Deze activiteiten brengen volk op de been wat goed is voor de horeca.
Vandaar dat we onze verenigingen niet in de kou willen laten staan:
• Alle verenigingen behouden minstens hun subsidie die ze voor het werkingsjaar 2019 uitbetaald kregen. Voor 2020 zullen ze minder georganiseerd hebben door de coronamaatregelen, maar om die reden gaan we die subsidies niet verminderen. Ze blijven op niveau.
• De vereniging die van plan was een evenement te organiseren dezer dagen en hiervoor een nominale subsidie kreeg van de stad, mag en kan dit niet doen. Er zijn bijgevolg soms al kosten gemaakt. Wij zullen toch 50% van de voorziene, nominale subsidies uitbetalen, zodat de organisatoren dit kunnen gebruiken als startkapitaal voor de volgende editie. Raming: 30.000 euro

5.1.2. Bovendien werken de diensten toerisme en lokale economie gezamenlijk een promotiecampagne uit voor onze stad om onze toeristische troeven en de horeca in de verf te zetten.
Indien het toerisme vooral binnenlands zal zijn omwille van de internationale impact van de crisis en de diverse maatregelen, dan biedt onze regio een uitstekende uitvalsbasis hiervoor.
Geraamde kostprijs: 30.000 euro

5.1.3 De terrasbelasting wordt vanaf 2021 niet onmiddellijk weer voor het volle tarief ingevoerd. In 2021 zal slechts 50% verschuldigd zijn, in 2022 75% en in 2023 zal het normale tarief weer van toepassing zijn.
Geraamde kostprijs: 14.000 euro

5.1.4 Door allerhande creatieve projecten en events uit te werken hopen we de bevolking een zinvolle vrije tijd te kunnen bieden. Mensen op een verantwoorde manier ‘uit hun kot’ halen, kan ook belangrijk zijn om de horeca in Poperinge te ondersteunen.
Zo kan een reuzegroot terras op de Grote Markt met respect voor de social distancing de Poperingenaar toch wat terrasplezier bieden. Een alternatieve braderie, fiets – en wandelzoektochten, een activiteit met kunst en poëzie in Watou, mini – concerten, … het zijn enkele voorbeelden van wat mogelijk is.
Via het Centrummanagement zal ook onderzocht worden én een engagement aangegaan worden om een actie specifiek voor de horeca uit te werken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een horecabon (restaurants) of een verbruikspas (cafés) en via een wedstrijdformule, waar elke horecazaak in betrokken wordt. Dit moet evenwel nog verder overlegd worden met de sector om tot een haalbaar en voor alle partijen effectief project te komen.
Aan de deelnemende restaurants zal volgend jaar ook geen bijdrage gevraagd worden voor de uitgave van een boekje over de hopscheutenhappening. De diensten vrije tijd, lokale economie en integrale veiligheid maken de komende weken volop werk van dit pakket aan maatregelen.
We dienen een dossier in voor provinciale co – financiering. De geraamde kostprijs kon vooralsnog niet geraamd worden.

lees hier de volledige tekst

Bron: CD&V Poperinge