Opwaardering begraafplaatsen

Mededeling van de dienst Burgerzaken

Beste,

Begraafplaatsen zijn niet langer kille onpersoonlijke plekken maar ze evolueren naar groene oases van herinnering waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente of dorp vormen. Daarom is het stadsbestuur al een tijdje bezig om de verschillende begraafplaatsen op te waarderen. In eerste instantie werden alle begraafplaatsen groener. De grindpaden werden vervangen door verharde graspaden en tussen de graven in werden er bloemenperken met vaste planten aangelegd.

Nu wenst het stadsbestuur om nog een stapje verder te gaan in de opwaardering van de begraafplaatsen door een degelijk concessiebeleid te voeren. Hiervoor is een goeie administratie van de begraafplaatsen noodzakelijk. Deze werd in het verleden niet altijd consequent bijgehouden. De dienst burgerzaken is al enkele jaren bezig met de inventarisatie van de begraafplaatsen, dit in samenwerking met het archief. Bij deze inventarisatie worden alle graven per begraafplaats in kaart gebracht. Voor elk graf wordt gekeken wie er begraven werd. Er wordt nagekeken of er voor dit graf een concessie werd aangegaan en voor hoelang. Op alle begraafplaatsen zijn er ook graven die niet vergund zijn. Deze niet-geconcedeerde begravingen voorzien een minimumtermijn voor de bewaring van 10 jaar. Tijdens de inventarisatie werd opgemerkt dat wanneer er al concessiesystemen waren, deze niet altijd eenvormig werden toegepast. Dit heeft een ongunstig gevolg op het ruimtelijk beleid van de begraafplaatsen. Bovendien zijn op de begraafplaatsen tal van verwaarloosde graven die de verfraaiingen op de begraafplaatsen ontsieren.

Om een degelijk concessiebeleid te willen voeren, is het noodzakelijk om

–          de in het verleden toegekende concessies recht te zetten door de mogelijkheid te geven om deze te hernieuwen,

–          Verwaarlozing bij niet-onderhouden, door plantengroei overwoekerde, vervallen, ingestorte of bouwvallige graven vast te stellen,

–          om niet-vergunde graven voor einde termijn aan te plakken.

Een retroactieve toepassing van de procedure van hernieuwing van de concessies biedt de betrokken nabestaanden in de toekomst rechtszekerheid aan en houdt in dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Sinds 1971 zijn eeuwig durende graven omgezet in 50 jarige concessies. Deze kunnen nog steeds gratis met 50 jaar verlengd worden. Andere tijdelijke concessies kunnen nog voor 15 of 30 jaar verlengd worden na betaling van een retributie. De geldende tarieven zijn terug te vinden op de website van Poperinge (https://www.poperinge.be/retributie-begr). De hernieuwing kan enkel geweigerd worden wanneer een grafmonument verwaarloosd is. Vervallen graven worden aangeplakt gedurende een jaar. De nabestaanden of derden die een graf wensen te verlengen, kunnen dit dus gedurende deze termijn aanvragen.

Aan de verwaarloosde graven wordt gedurende een jaar een akte gehangen. Zo krijgen nabestaanden 1 jaar de kans om het graf terug in orde te brengen. Het geregeld toepassen van de procedure van verwaarlozing verbetert op langere termijn de esthetische aspecten van de begraafplaats. Niet alleen worden de verwaarloosde graven verwijderd. De nabestaanden worden aangespoord om de graven te onderhouden.

Niet-geconcedeerde begravingen dienen op geregelde basis worden ontruimd. Wanneer de lokale overheid nalaat de niet-geconcedeerde begravingen geregeld te ontruimen, ontstaan er op deze percelen ook verwaarlozing. De monumenten van de niet-geconcedeerde percelen kunnen immers niet in aanmerking komen voor de toepassing van een procedure van verwaarlozing van grafmonumenten. Niet-vergunde graven kunnen omgezet worden naar een concessie mits ontgraving.

Wanneer concessies na een jaar niet verlengd werden, niet-vergunde graven omgezet worden naar een concessie of verwaarloosde graven niet of onvoldoende hersteld werden, worden deze graven eigendom van de stad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze grafmonumenten en de voorwerpen erop (bloemstukken, vazen, foto’s, enz.)

Dit jaar en volgende jaren wordt werk gemaakt om het concessiebeleid te verbeteren. Dit zal gepaard gaan met tal van aanplakkingen van akten aan diverse graven op alle begraafplaatsen op het grondgebied van Poperinge.

Voor verdere inlichtingen kun je steeds terecht bij de dienst burgerzaken.

burgerzaken@poperinge.be

057/346675

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: