Bericht voor verenigingen

Best inwoner,

Beste bestuurslid,

We stellen in onze regio een steeds sterker stijgend aantal COVID19-besmettingen vast. Op basis van de gegevens van de Vlaamse Overheid, die wij als lokaal bestuur dagelijks consulteren, valt het op dat de besmettingen zich voordoen in alle leeftijdscategorieën, dus zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen en ook bij de senioren. Bovendien komen de besmettingen verspreid voor over het volledige grondgebied van onze gemeente.

Onrust is echter niet nodig. Alle mensen die positief bevonden zijn, worden zeer snel door de Vlaamse contactonderzoekers gecontacteerd. Zij worden gevraagd om in quarantaine te gaan en/of worden in isolatie geplaatst. Bij iedere contactname verwachten we ieders medewerking. Enkel als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we deze pandemie stoppen.

Mogen we dus ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidszin rekenen als bestuurslid van een vereniging? Het organiseren van activiteiten en evenementen door verenigingen mag blijven doorgaan zolang er geen verdere beperkingen opgelegd worden door de Vlaamse of Federale Overheid. Dit om de deelname aan het maatschappelijke leven, de sociale contacten,… niet opnieuw stil te leggen zoals tijdens de eerste golf.

Bij het organiseren van activiteiten vragen we om de opgelegde protocollen, door de koepelvereniging of het lokaal bestuur, nauwkeurig te overlopen en toe te passen. Uw koepelvereniging of het lokaal bestuur kan hierover bijkomende informatie en advies geven. De belangrijkste zaken die in overweging moeten genomen worden:

  • check of bubbels (max. 1 nauwe contact) kunnen worden gerespecteerd, en of de nodige afstand tot deelnemers bewaard kan worden;
  • vrije toegang of deelname aan de activiteit/het evenement wordt afgeraden. We adviseren om te werken met inschrijvingen vooraf.

Bij een positief geteste persoon binnen de vereniging is het belangrijk dat er duidelijke en eensluidende communicatie volgt naar alle betrokken leden. We vragen de verantwoordelijke bestuurders om een gecentraliseerd advies te bezorgen om zo tegenstrijdige info te vermijden.

Hiervoor consulteert u best het draaiboek van uw koepelvereniging. Indien dit niet voor handen is kan terecht bij de corona-infolijn op het gratis nummer 0800 14 689. Uiteraard kan u ook advies vragen bij een lokale huisarts. Pas daarna stuurt u de centrale communicatie uit.

Omdat wij weten dat er heel wat vragen zijn over de quarantaine, isolatie, hoog- of laagrisicocontact, hebben wij voor u in bijlage nog eens alle info beknopt toegevoegd.

Volgende maatregelen zijn en blijven nog steeds voor iedereen geldig:

  • zorg dat je steeds een mondmasker bij je hebt. Draag deze ook tot je neerzit of als de afstand tot elkaar niet bewaard kan worden,
  • verlucht lokalen en ontsmet oppervlakten na gebruik,
  • was en ontsmet je handen,
  • blijf bij ziekte thuis en contacteer meteen je huisarts.

Heb je bijkomende vragen over de maatregelen, reizen, quarantaine en isolatie? Alle informatie vind je ook eenvoudig terug op https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

Met volgehouden inspanningen kunnen we er samen voor zorgen dat het nemen van extra lokale maatregelen niet nodig wordt. We zullen als stad Poperinge samen met alle actoren de situatie op de voet volgen om indien nodig bij sturen.

Dienst Cultuur|Grote Markt 1|8970 Poperinge|057346688|cultuur@poperinge.be

Bijlage

Hierna volgt de flow wanneer iemand een hoog-risico-contact (= nauw contact) had met een bevestigd COVID19-positieve persoon.

Hoog-risico-contact (of nauw contact)  Laag-risico-contact
Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van < 1,5m (“face to face”) , bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk.  Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van < 1,5 m (“face to face) maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).  
Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.  Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken of samen zaten in een wachtkamer.  
Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.  Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van< 1,5m (“face to face”).  
Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: