Laat je stem horen

Screenshot_2019-08-27 Jouw idee telt mee Laat van je horen

Het stadsbestuur werkt momenteel hard aan de opmaak van de meerjarenplanning 2020 – 2025. In die planning staan de beleidskeuzes die het bestuur voor de komende zes jaar maakt. Welke thema’s zijn belangrijk voor Poperinge? Voor welke projecten wordt er budget voorzien? Die meerjarenplanning maakt het stadsbestuur uiteraard niet alleen op. De komende weken willen we graag ook jouw stem horen.

Want omdat jij in Poperinge woont, en je stad als geen ander kent, is jouw mening belangrijk. Maar hoe laat je je stem nu precies horen?

INSPRAAKAVONDEN: KIES JOUW THEMA’S

Tijdens twaalf inspraakavonden komen de verschillende thema’s aan bod. Welke beleidsthema’s dat zullen zijn, kiezen jullie zelf. Onderstaande lijst zet je in volgorde van belangrijkheid.

 1. Afvalbeleid & zwerfvuil
 2. Ontwikkeling Vroonhofsite & culturele voorzieningen
 3. Mobiliteit en parkeren
 4. Seniorenbeleid
 5. Duurzaamheid
 6. Publieke ruimte (wegen, voetpaden, groen)
 7. Ontmoeting, zorg voor je buur(t)
 8. Erfgoed en tradities
 9. Wonen
 10. Openbare verlichting
 11. Inspraak en participatie
 12. Sportvoorzieningen
 13. Evenementen en activiteiten
 14. Lokaal ondernemen

Daarnaast vragen we je ook je mening over vijf korte stellingen: over de invulling van de Vroonhofsite, de invoering van vuilnisbakken, doven van de openbare verlichting, het evenementenbeleid en informatieverstrekking.

❶ VROONHOFSITE

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur het potentieel van de Vroonhofsite met twee handen aangrijpt en hier op langere termijn de nodige middelen voor voorziet?

De stad krijgt een unieke kans om in het hart van Poperinge een grote site te herbestemmen. Het bestuur wil er een aantrekkelijk stadsdeel van maken, voor zowel inwoners als toeristen.

Wat op het Vroonhof zal gebeuren, zal de komende decennia de blikvanger van Poperinge zijn, zowel naar invulling (bv. kunstacademie, podiumzaal) als naar architectuur en omgeving (bv. water, groen en autoluw).

❷ OPHALING RESTAFVAL

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur in de komende jaren voor de ophaling van restafval omschakelt van afval-zakken naar containers?

Door nieuwe sorteerregels mag je sedert begin 2019 meer organisch afval in je gft-container deponeren. Fost-plus heeft de ambitie om vanaf 2021 – 2022 alle plastic verpakkingen via de blauwe pmd-zak in te zamelen. Steeds minder afval belandt dus bij het restafval. Uit duurzaamheidsoverwegingen overweegt het stadsbestuur om de plastieken restafvalzakken te vervangen door restafvalcontainers.

❸ OPENBARE VERLICHTING

Ga je ermee akkoord dat het stadsbestuur naar het voorbeeld van omliggende gemeenten de openbare verlichting gedeeltelijk dooft.

Diverse omliggende gemeenten gingen de voorbije jaren over tot het gedeeltelijk doven van hun openbare verlichting. Rekening houdend met ervaringen en opmerkingen uit omliggende gemeenten, overweegt het stadsbestuur om de openbare verlichting ook gedeeltelijk te doven en/of te dimmen.

❹ EVENEMENTENAANBOD

Vind je het evenementenaanbod voldoende? Vind je het evenementen-aanbod aantrekkelijk?

Poperinge wil naast de hoppestad ook een hippe stad zijn, waar het aangenaam leven is en waar je graag op bezoek komt. Naast een eigen aanbod vanuit de diensten van stad en OCMW is er ook een rijk verenigingsleven, waar vrijwilligers hun uiterste best doen om leuke evenementen te organiseren in de eigen wijk, straat of (deel)gemeente.

❺ INFORMATIE

Informeert de stad de Poperingenaars voldoende over haar dienstverlening? Betrekt de stad de Poperingenaars voldoende bij beleidskeuzes?

Een goed geïnformeerde inwoner die weet wat er leeft in zijn stad is een ambassadeur voor Poperinge. Via talrijke communicatiemiddelen (bv. website, sociale media, stadskrant) krijgt de Poperingenaar informatie over de dienstverlening van zijn stad. Via informatieavonden (centrum) en de diverse bewoners-platforms worden inwoners geïnformeerd over en betrokken bij beleidskeuzes.

LOTING

Voor de inwoners van de deelgemeentes verlopen de inspraakavonden via de bewonersplatformen: 19/09 BP Abele, 01/10 BP Watou, 09/10 BP Sint-Jan-ter Biezen

De avond start telkens om 20 u.

Voor de inspraakvergaderingen in het centrum worden 200 Poperingenaars willekeurig uit het bevolkingsregister geloot. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor zo’n inspraakavond.
Hou de komende weken zeker je brievenbus in de gaten. Wie weet steekt het stadsbestuur zijn licht bij jou op!

Laat je stem horen, en vul de enquete in.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: