BEWONERSPLATFORM – MEDEDELINGEN

Het stadsbestuur liet ons het volgende weten als gevolg op enkele vragen van de vorige vergadering:

De invoering van de zone 30 zal worden gecommuniceerd via de stadskrant, de stadswebsite en de sociale media. de zone zal aanvankelijk worden afgebakend met F4a-zoneborden (zelfde formaat als in stadscentrum) en vervolgens ook met wegmarkeringen. Er zullen gedurende enkele weken mobiele snelheidsinformatieborden worden geplaatst ter sensibilisatie en een drietal maanden na de invoering van de zone 30 zal het naleven van het nieuwe snelheidsregime worden gecontroleerd bij verkeerstellingen.

De glas- en kledijcontainers staan dichtbij de straat (Douvieweg) en met hun opening naar de straat. Het zou inderdaad veiliger zijn voor de gebruikers als de bakken iets verplaatst en gedraaid worden. Aan Garwig zal gevraagd worden om bij de eerstvolgende lediging de glasbollen wat te verplaatsen en te draaien. Aan Curitas zal gevraagd worden om bij de eerstvolgende lediging de textielcontainers wat te verplaatsen en te draaien.

De reiniging van de Warandebeek wordt in het najaar ingepland.

Watou_21441.gif

%d bloggers liken dit: