OFFICIËLE OPENING FIETSPAD POPERINGE-WATOU

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Poperinge hebben het genoegen u uit te nodigen op de inhuldiging van het fietspad tussen Poperinge en Watou.

Zaterdag 1 april 2017 om 10u in de Paterstafel, Watouplein 14

9u45: onthaal met koffie

10u: verwelkoming en toespraak door burgemeester Christof Dejaegher

10u15: toespraak door de West-Vlaamse gedeputeerde voor mobiliteit, Franky De Block

10u30: Inrijden en officieel openen van het nieuwe fietspad Poperinge-Watou

11u: receptie in zaal de Strooyen Hen (Watouseweg 54)

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand inschrijvingsformulier (link) voor 27 maart!…en vergeet je fiets niet!

https://www.west-vlaanderen.be/inschrijven/Paginas/20170401_FietspadPoperinge.aspx

 

%d bloggers liken dit: