POPERINGE IN BEWEGING

Vraag van Stad Poperinge om dit te publiceren.

Poperinge in beweging!

Poperingenaars denken mee over hoe de verkeerscirculatie in onze stad nog beter kan

Met de campagne ‘Poperinge in beweging!’ wil het stadsbestuur weten welke oplossingen de Poperingenaar verkiest om de verkeerscirculatie in het centrum van Poperinge te optimaliseren. Dit project start met de uitgave van een extra editie van de Stadskrant, helemaal gewijd aan de verkeerscirculatie en aan hoe die kan worden geoptimaliseerd. Gelijktijdig daarmee start ook een internetbevraging op http://www.poperinge-in-beweging.be. Op basis van de resultaten van deze bevraging worden 4 Ronde Tafelgesprekken gehouden met telkens 20 willekeurig geselecteerde inwoners van Poperinge.

Verkeerscirculatie optimaliseren

Na heel wat studiewerk werd in 2011 een nieuw verkeerscirculatieplan ingevoerd. De meest in het oog springende maatregel was de herinrichting van de Grote Markt. Maar er was natuurlijk veel meer. De nieuwe verkeerscirculatie was voor iedereen een beetje wennen, maar nu wordt duidelijk vastgesteld dat er sindsdien minder auto’s door het centrum rijden, dat fietsers meer bewegingsvrijheid hebben gekregen en dat de Grote Markt een aangenamer plein is geworden. Meer dan twee jaar later zijn de meeste mensen vertrouwd met de nieuwe situatie. Anderen uiten soms terechte kritiek. Want inderdaad, er zijn nog enkele moeilijkheden die moeten worden opgelost. Om de knelpunten van het huidige verkeerscirculatieplan aan te pakken liet het stadsbestuur verschillende voorstellen uitwerken door verkeersexperten. De oplossingen werden gebundeld tot drie keuzes. Stuk voor stuk zijn ze waardevol en dragen ze bij tot een betere verkeerscirculatie in het stadscentrum. Maar misschien worden sommige oplossingen toch beter bevonden dan andere… Dit wil het stadsbestuur graag weten vooraleer beslissingen te nemen. Want een goed verkeerscirculatieplan is ook een plan dat door de inwoners van Poperinge goed wordt bevonden.

Hoe organiseren we de participatie?

In een extra Stadskrant die wordt verdeeld op 20 oktober stelt het stadsbestuur oplossingen voor die moeten bijdragen tot een betere verkeerscirculatie.

Op http://www.poperinge-in-beweging.be kan de Poperingenaar vervolgens de oplossingen aanduiden die haar of zijn voorkeur genieten. Deze bevraging loopt tot maandag 3 november. Wie thuis niet over een computer met internetverbinding beschikt, kan daarvoor terecht in het dienstencentrum De Bres op woensdag 22 en woensdag 29 oktober, telkens van 13.30 tot 16.30 u.

Net zoals dit vorig jaar ook gebeurde bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan van de stad, worden ook nu Ronde Tafelgesprekken gehouden met telkens 20 inwoners van Poperinge. Vier keer zullen we, op basis van de resultaten van de internetbevraging, dieper ingaan op hoe de verkeerscirculatie geoptimaliseerd kan worden. De deelnemers worden willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister.

Zo is het stadsbestuur zeker dat het resultaat van deze gesprekken ook echt de mening van alle Poperingenaars weergeeft.

Na de internetbevraging en na de Ronde Tafelgesprekken zullen we een definitieve keuze maken en worden de nodige aanpassingswerken uitgevoerd.

‘Poperinge in Beweging’ is een initiatief van het stadsbestuur in samenwerking met de stedelijke diensten mobiliteit en communicatie, hierbij ondersteund door het communicatiebedrijf O2 dat ruim ervaring heeft met allerhande vormen van participatie.

Mvg, Stefaan

Stefaan Kempynck • Communicatieambtenaar

Communicatiedienst • Grote Markt 1 • 8970 Poperinge

Tel. +32 57 34 66 89 • Fax +32 57 33 75 81.

 

http://www.poperinge.be

 

www.poperinge-in-beweging.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: